Polisraset M talar tyst om

Här är statistiken som Moderaterna vill tala tyst om. Alliansregeringens jättenedskärning av platserna på polisutbildningen, från 1 708 platser 2008 till 141 platser 2010. En kapning med hela 92 procent.

Alliansen gjorde 2010 en stor poäng av att ha fått upp antalet poliser till 20 000. Men sedan rasade antalet studieplatser till polisutbildningen. Åren 2009–2011 antogs endast 1 463 studenter, eller i snitt 487 per år – den lägsta nivån sedan 2000. Detta när 400–500 poliser går i pension varje år. Trots det angriper Moderaterna nu regeringen för att antalet poliser är för lågt.

– Det är egentligen remarkabelt att det inte har minskat under den här perioden. Det hade nämligen mycket väl ha kunnat bli så, med tanke på vad vi ärvde, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Till nedskärningen av antalet studieplatser på polisutbildningen ska, enligt Johansson, läggas att nedskärningen på Rekryteringsmyndigheten när alliansen avskaffade värnplikten skapade flaskhalsar. Rekryteringsmyndigheten genomför testerna av sökande till polisutbildningen.

Läs mer: M-polissatsningen som gick upp i rök

I tisdags var det debatt i riksdagen om bemanningssituationen inom polisen. Enligt Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé har regeringen misslyckats.

– Morgan Johansson kommer att gå till historien som den justitieminister i modern tid som lämnar sitt uppdrag med att ha åstadkommit färre poliser samtidigt som den grova brottsligheten har brett ut sig över Sverige.

Fel, menar Morgan Johansson (S): I slutet av 2018 kommer det att vara 20 100 poliser jämfört med 20 051 år 2014, och Polismyndigheten räknar med 21 500 poliser år 2020. Johansson påpekar att regeringen genomför den största satsningen på Polisen på tjugo år och har fördubblat polisutbildningen.

– Vi utbildar nu dubbelt så många poliser som Moderaterna gjorde under sin tid. Nästa år kommer det ut 1 300 poliser. Det är den största kullen på nästan tio år som går ut utbildningen, säger Morgan Johansson.

2 000 nya poliser per år 2019–2024 är nu målet.

Både S och M lovar att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Båda partierna vill också förbättra polisernas arbetsvillkor och yrkets attraktivitet. Moderaterna går till val på en riktad lönesatsning.

– Med de problem vi har med att fylla utbildningsplatser – kombinerat med polisavhoppen och den underfinansiering som finns kan polismålet i bästa fall nås 2032, säger Tomas Tobé (M).

Även Morgan Johansson välkomnar högre löner. Han konstaterar att lönepåslaget redan nu i vår ligger på över fem procent, drygt 1 800 kronor.

– Det ger bättre löneutveckling än när det gäller alla andra yrkesgrupper. Och det ger särskilda pengar till dem som jobbar i yttre tjänst och till dem som jobbar i utsatta områden.

I grunden är målen inte den stora skiljelinjen mellan S och M när det gäller polisen. Men däremot finansieringen menar Morgan Johansson som i polisdebatten jämförde ett sjätte jobbskatteavdrag på 22 miljarder med de ökade anslagen som krävs till polisen på 12 miljarder.

– Ni vill alltså lägga dubbelt så mycket på detta som det kostar att skala upp polisen.

LÄS MER:

Nej M, Löfven ljög inte – Polisen har fler anställda

Politikers skrytbygge

Är det här verkligen något för Halmstadborna? Politikerna vill fördärva en av de finare platserna i Halmstad. Troligen bara för att ”någon” politiker vill bli förevigad. Vi har set det tidigare och förvånas därför knappast.

Det nya hotellet kommer ha sexton våningar och en skybar på toppen, om det blir av. Foto: White arkitekter

Jag fick ett mejl idag trots att jag inte är medlem.

Hej partimedlemmar!

Idag har vi möte med kommunstyrelsen för att fastställa granskningsversionen för ny detaljplan för Österskans. Granskningsversionen utgör också förslaget som Halmstads medborgare ska få ta ställning till i folkomröstningen. Turerna kring detaljplanen och den tillhörande folkomröstningen har varit många och vi får sällan det utrymme som behövs i media för att förklara alla omständigheter. Därför väljer vi att vända oss direkt till alla er medlemmar med den här informationen.

Vi socialdemokrater drev linjen om att detaljplanen och folkomröstningen skulle avbrytas på grund av kritik från Länsstyrelsen och oberoende konsulter som granskat förslaget. Vi ville att en ny demokratisk process skulle ta vid för att ta fram ett nytt förslag på detaljplan för området. Det avslogs av högsta instans, kommunfullmäktige. Med anledning av den inställningen ville vi på dagens möte avstå att delta i omröstningen om detaljplanen. Den möjligheten finns dock inte då ärendet är myndighetsutövning mot enskild. I sådana ärenden ska alla närvarande delta i omröstningen om ärendet.

Kvar återstod alltså alternativen att rösta nej eller ja till detaljplanen. Att rösta nej och hade inneburit att vi hade skickat halmstadborna till en folkomröstning utan att ha ett uppdaterat och aktuellt förslag att ta ställning till. Processen med att ha en folkomröstning hade ändå fortlöpt. Det hade känts som slöseri med skattepengar och odemokratiskt, när nu kommunfullmäktige två gånger slagit fast att vi ska ha en folkomröstning, att inte låta dem ta ställning till det senast framarbetade förslaget. Istället valde vi att rösta ja till granskningen av detaljplanen. Detta innebär inte att vi är för detaljplanen och det innebär inte att detaljplanen är närmre antagande. Det innebär enbart att förslaget nu är omarbetat och att Länsstyrelsen och andra myndigheter åter igen ska få yttra sig över förslaget. Detta utgör ytterligare skäl för oss att rösta ja. Förhoppningsvis kommer Länsstyrelsens yttrande innan folkomröstningen, så att halmstadborna kan väga in det i sin bedömning.

Vårt besked är att vi kommer att följa folkomröstningen oavsett valdeltagande. Om folket röstar ja så kommer vi att driva planen vidare och anta den. Om folket röstar nej så kommer vi åter igen att lyfta frågan till kommunfullmäktige om att avbryta planen. Vi placerar frågan i folkets händer och kommer inte att driva någon aktiv kampanj för varken ja eller nej i valrörelsen. Vi vill tvärt om fokusera på våra viktigaste frågor: Demokratisk kontroll över välfärden, bryta segregationen och kriminaliteten, växla upp klimatomställningen.

Vid frågor går det alltid bra att maila mig (Stefan P).

Med önskan om en härlig sommar!

Vänliga hälsningar

Stefan Pålsson och Krissi Johansson

Några länkar om skrytbygget:

Hotell på Österskans

Klart med folkomröstning

Ingen folkomröstning

Ödesbeslut på bordet

Kritik mot hotellbygge

Hotell eller inte hotell, det är frågan.

Högaktuellt i dagens ”kackande kaos”

Jag lyssnade på dagens ”kakabafoni” om pensionärers ekonomiska framtid. Naturligtvis skulle den ”stockholmska politiska vilden” få sista ordet i denna för fattiga pensionärer så viktiga fråga. Hon höll Sverige i spänning. Hahaha.

Naturligtvis ville högern att alla pensionärer rika som fattiga skulle få del av kakan – procentuellt sett. Den fattige skulle då få 10 procent, vilket gör ca 750 kronor medan den rike skulle få 15000 kronor. M och Kd kallar det för rättvisa. Jag kallar det för – ”fult ord”.

”Hur gick det till egentligen” (kopia från )

Vi är alla svenska medborgare och medvetna om vårt Sveriges orättvisor och avigsidor. Bland annat tand- och sjukvård och ekonomiskt stöd till våra fattiga svenska medborgare.

Det som retar mig mest är orättvisorna mot kvinnorna Rut Andersson och Jelena Millikova (fingerade namn) som båda är änkor efter hårt arbetande familjefäder. De tog hand om ”våra barn” under deras uppväxt och nu lever på samhällets rester. De har båda Sveriges lägsta pensioner om cirka 7500 kronor i månaden.

Jag retar mig även på att Pernilla Johansson och Sven Svensson (fingerade namn) som båda är sjukpensionärer som varje dag måste kämpa med alla medel mot Försäkringskassans (Fk) militanta agenter och läkare, ”som bara följer regler och paragrafer”.

Jag retar mig även på Bertil Nilsson och Gösta Olsson (fingerade namn) som skadade sig svårt på sina arbetsplatser. De var tvungna att sluta arbeta när de var fyrtio- och femtioårsåldrarna. De går fortfarande och får ”hjälp” av Fk:s agenter och läkare, ”som bara följer regler och paragrafer”.

Jag sitter och funderar över pensionärer som nyss slutat arbeta.

Jag sitter och funderar över människor som blivit utförsäkrade.

Jag sitter och funderar över människor som är långtidssjuka.

Jag sitter och funderar över ensamstående föräldrar.

Samtidigt tänker jag på alla som kommer till Sverige och får allt gratis. Ja, det mesta i alla fall. De ”måste” betala 50 kronor för akut tand- och sjukvård. Om de nu redovisar sina pengar det vill säga? Antagligen får dina och mina föräldrars skattepengar stå för det med.

Samtidigt får mina tidigare uppräknade grupper låna pengar av sina anhöriga för att klara dagen. Om de har några anhöriga det vill säga. Många, eller cirka 350’000 har knappt mat för dagen utan får går till härbärgen för att få ett mål mat om dagen.

Kan detta verkligen vara rättvist? Kan detta verkligen vara så som dina och mina föräldrar tänkte sig den svenska välfärden? Att dina och mina föräldrar som har sparat och gnidit och samtidigt betalat rundlig skatt, nu ska behöva leva i samhället rännsten? Samtidigt bli trakasserade av ”det fina folket”.

Kan det verkligen vara riktigt att de cirka 9 miljoner svenska medborgare som arbetat för Sveriges välfärd nu slängs på sophögen.
Svaret är ett rungande NEJ! Nära en miljon pensionärer lever under EU:s gräns för existensminimum. De måste nu gå till ”fattighuset Fk” för att be om hjälp att överleva?

Jag säger grattis till alla ni ”svenska” naivister som tycker att det är betydligt finare att hjälpa all världens lycksökare med svensk välfärd, än att hjälpa våra egna, som under förra seklet arbetade för er och dagens välfärd – att överleva.

Idag kan alla ni naivister se hur ”era” professorer, akademiker, forskare, läkare och andra för Sverige ”ekonomiskt värdefulla” individer sitter på kaféer och tittar ner på alla arbetande svenska medborgare som arbetar för deras bidrag.

Naturligtvis är det här ett mycket hett stoff för de politiker som har valt sina egna politiker. För vänner av rättvisan! Det är så vårt politiska system fungerar i det politiska kotteriets vindlingar. De som hamnar på valsedlarnas platser 1 till 10, får de finaste uppdragen. Resten och de som kliar ryggar får resterna. De får ill exempel bli suppleanter, eller får platser i tingsrätterna.

Javisst har jag varit aningen bryskt i mina ord här, men det mesta är dagens sanning. De flesta vet om det, men de vågar inte uttrycka sig av rädsla för att bli titulerade för okvädningsordet RASIST. Så ser Sverige ut idag. Antingen ni vill se det eller inte.

Läs även ”Sveriges osunda bidragskult” av Josefin Utas

Att prata med en politiker, är att prata med en frånvarande.

Så var det med det.

Sverige är en krutdurk

Bild: nkja.se

Jag blir både ledsen och bekymrad när 349 svenska politruker och några medlöpande medborgare anser världens miljöproblem vara större än den svenska brottsligheten, vilken är oproportionerlig hög.

Sverige bör inrikta sig på att försvara svenska medborgare och i synnerhet flickor och kvinnor. Hur man stillatigande kan se hur flickor och kvinnor våldtas och mördas dagligen är för mig ofattbart.

Just nu är jag mycket bekymrad över hur politrukerna behandlar svenska medborgare. Enligt Dagens Nyheter lever omkring 873 000 personer med samordningsnummer i Sverige i nuläget.

Av dessa 873000 är 45 procent individer utan styrkt identitet. Alltså lever 393000 utan att vare sig politikerna eller staten vet vilka dessa är. Knappast de själva heller då några har flertalet olika identiteter.

Man ska då ha i minnet att Sverige idag har cirka 10,6 miljoner invånare. Hur stort mörkertalet är det ingen som egentligen vet. Man vet bara att antalet svenska medborgare är 9,4 miljoner.

Kanske ännu fler idag eftersom antalet medborgarskap godkänns i parti och minut, helt urskiljningslöst idag. Det är otroligt oansvarigt och samtidigt barnsligt flummigt av ”samhället”.

Sverige är en krutdurk idag! En krutdurk som närsomhelst kan explodera i hundratusentals stickor (människor) om inte de 349 ”valda” politrukerna fattar beslutsklubban och klubbar genom för landet vettiga lagar, regler och förordningar.

Lycka till Sverige.

Vankelmodet är ersatt

Det är märkligt för man saknar inte kon förrän båset är tomt. Jag har under tid skrivit som inkognito här på WordPress-bloggen.

WordPress-bloggen kostar mig inklusive en egen Blogg46.com-domän 800 kronor per år. Tanken var att bloggen skulle generera små reklaminkomster som skulle kompensera för mina utlägg.

När jag har för avsikt att avsluta bloggen får jag genom kommentarer veta att jag ska fortsätta skriva mina egna inlägg och lägga in intressanta inlägg från andra författare.

Bloggen blev inte som jag tänkt mig. Så i fortsättningen kommer bloggen att finnas som wordpress.com-domän. Nu får WordPress lägga in sin reklam istället för min reklam.

I fortsättningen kommer jag att skriva och lägga in intressanta meddelande något mer sporadiskt här på Blogg 46 än tidigare.

Så, håll tillgodo.

Pensionärers stridsrop

Jag ser hur politikerna (det sovande folket) nu vaknar upp ur sina grottor.
Det börjar närma sig val gubevars. Då måste man som folkvald visa sina färdigheter, visa sig värdiga sina stolar.

Så, jag tänkte bara så där lite i förbigående berätta om några lustiga samhällsföreteelser, som lätt glöms bort i det totala mediebruset.

Naturligtvis är skola, arbete och sjukvård de viktigaste beståndsdelarna i vårt samhälle. Det förstår även jag. Men vad jag inte kan förstå, är vad Sverige gör med alla oss som har gått ut skolan och arbetat färdigt i livet.

Vi, som avslutat några aktiviteter i livet, kallas i dag med ett samlingsnamn för pensionärer. Visserligen är vi bara futtiga två miljoner människor! Ja, ni läste rätt! Två miljoner människor. Dessutom är vi pensionärer bara två miljoner väljare, av totalt hela 7,5 miljoner röstberättigade väljare (2018).

Under senare tid (2010) blev vi, pensionärer begåvade med skiljd skattesats mot vanliga människor – blivit begåvade med en broms, för att bromsa in vår ivriga köplusta – blivit lockoutade från banker, för att inte störa bankpersonalen med bagateller. Vi, pensionärer har blivit begåvade med allt detta under lång tid, utan att knota.

Nu ska ni, politiker (det sovande folket) veta att vi, pensionärer smider ränker långt utanför era valbodar.

Nu ska ni, politiker veta att de lovsånger ni sjunger, klingar falskt i många pensionärers öron. Jag tror det är dags för er politiker att gå till sångpedagoger (oss pensionärer) för att stämma av era röster, stämma av er verklighet mot samhällets verklighet (oss pensionärers).

Vi pensionärer kommer inte att stillatigande se hur skolans, arbetsförmedlingars, sjuk- och äldrevårdens skattepengar glider oss ur händerna. Vi är inte liknöjda eller likgiltiga längre!

Jag avslutar därför med ett litet citat av framlidne Dr Martin Luther King: ”Det värsta är inte de onda männi­skornas ondska utan de goda människornas likgiltighet.

Jag tror det börjar bli dags för vissa politiker att sjunga sin svanesång!

Till er som blivit pålurade statiner

Frisk utan statiner”, av Aseem Malhotra, Kardiolog i Storbrittannien.

Jag tycker att boken är väldigt bra. Aseem förklarar sambandet mellan livsstil beträffande kost, motion och avslappning – och hälsa. Han berättar hur kolesterolvärdet spelar liten roll. Kolesterol  är livsnödvändigt och kroppen producerar det kolesterol den behöver. Statiner kan ge en positiv effekt för de som har tidigare hjärtsjukdom, inte pga kolesterolnivån, utan sannolikt via någon antiinflammatorisk effekt, men den effekten är bara en bråkdel av  effekten av livsstilsförändringar. De utan tidigare hjärtsjukdom har ingen alls nytta av statiner…
Personer med ärftligt förhöjt kolesterolvärde, Familjär hyperkolesterolemi, FH, har mångdubbelt större nytta av livsstilsförändringar, än av att ta statiner.

Köp boken, gärna flera exemplar, och ge till läkare och andra som tror att kolesterolvärdet är viktigt för hjärthälsan, och att statiner är viktiga att äta.

Annika Dahlqvist

M-politiker i Halland saknar kunskap

Ursäkta mitt politiska inlägg om lilla Halland här, men det måste bara ut ur garderoben. Högerstyrda region Halland beter sig som barnungar och medborgarna – patienterna får sitta mellan med svåra lidanden.

Tyvärr är lilla Halland med endast 320’000 invånare bara ett av många tråkiga exempel bland de 21 regionerna med sina 5182 regionpolitiker i dagens Sverige (exkl SKR).

Jag pratde med en granne i Halmstad som fick åka till Varberg och läggas in, för att någon dag senare åka till Kungsbacka för opereration av prostataproblem i Kungsbacka, sedan tillbaka till Varberg igen. Naturligtvis hade grannen först diagnostiserats av läkare i Halmstad.

Idag pratade jag med en annan granne som lider svårt av en nephrologisk sjukdom. Hennes resa var först Halmstad sedan färd till Varberg. Hon flänger nu mellan Halmstad och Varberg utan att få något besked. De nephrologdoktorer som fanns i Halmstad är på vift och därför oanträffbara.

Jag funderar på om jag kan lita på sjukvården idag? I synnerhet som jag har passerat 70-strecket. För nästan samma dag som jag passerade 70 så fick jag meddelande från urologen att jag var flyttad till min vårdcentral. Då hade jag varit under sjukhusets beskydd sedan jag arbetade där.

När jag så läser om skillnaden i vård mellan högutbildade/lågutbildade och rika/fattiga, stiger oron ändå mer.

En del av spelet i denna min uteslutning beror säkert på att politikerna har flyttat den mycket väl fungerande urologin från Länssjukhuset i Halmstad till Länsdelssjukhuset i Varberg och ”nya sjukhuset” i Kungsbacka. Varför är det ingen som vet?
Troligen mystiska ekonomiska illfundigheter, ni vet.

Lite bakgrund

För några år sedan skulle all urologi ligga i Halmstad. En specialist i urologi från Linköpings Universitetssjukhus fick jobbet att utveckla urologin vidare. Hans fru som var ögonspecialist följde med. Efter något halvår ångrade sig politikerna. Urologin skulle inte vara någon specialitet i Halmstad. De båda välbehövliga urolog- och ögonspecialisterna slutade.

Under flera år har man haft hjärtkunskap i Halmstad med koronarröntgen. Plötsligt skulle Varberg (politikerna) ha en likadan behandlingsavdelning. Som väl var sade någon stopp. Då hyrde politikerna i Varberg in en mobil koronarangiografi till stor kostnad per dygn i stället, för man ville inte vara sämre än storebror Halmstad. Till slut besinnade sig politikerna. Man skickade då patienterna till Mölndals sjukhus till en än större kostnad.

Nu har urologiutrustning med operationspersonal och robotar flyttats till Varberg. Hur länge är det väl ingen som vet egentligen. Kanske att Halmstad får en stark politiker i det nya region Halland. Då ska det ändras om igen kan tro. Troligen kommer även ortopedin som under lång tid varit Varbergs specialitet, även den flyttas till Kungsbacka. Den som lever får se.

Problemen i Halland med flytt mellan Halmstad, Varberg och nu Kungsbacka är att hänföras till storebrorskomplex! Politikerna i Halland (Vbg) löste storebrorsproblemet.

Man gjorde om Hallands Läns Landsting, till Region Halland.

Kostnaden var astronomisk till vad man fick för pengarna. Man (politikerna) passade då på att döpa om sjukhusens namn till Hallands sjukhus Varberg, Hallands sjukhus Kungsbacka och Hallands sjukhus Halmstad. Laholm är fortfarande degraderad till vårdcentral. Trots att Laholm ligger 28 kilometer från Halmstad men tar hela 29 minuter att köra, jämfört med vägen Kungsbacka Mölndal.

Man ska då veta att Kungsbacka är en ”dyrkommun” och ligger endast 21 kilometer från Mölndal. Det tar 18 minuter att köra sträckan Kungsbacka Mölndal. Mölndals sjukhus ligger under Sahlgrenska Universitetssjukhusets domän. Där kan man få all hjälp som rimligen står i proportion till kostnaden.

Mölndal och Sahlgrenska ligger dessutom ett stenkast från varandra. Varför då göra Kungsbackas VC till sjukhus? Det är som att kasta pengar i sjön. Varför inte då göra Laholms VC till sjukhus med? Troligen beroende på att Laholm är ett agrikulturellt landskap, till skillnad från Kungsbacka, som får anses som ett ”de bättre bemedlades samhälle”.

För att gå tillbaka till min inledning, om man kan lita på sjukvården i Halland idag, så är nog svaret ett obetingat Nej. Den som har följt alla svängningar om och med alla flyttar, håller troligen med mig. Hallands landstingspolitiker, numera regionpolitiker, är knappast mer seriösa än vrålhungriga vargar.

Slutligen påstår jag frankt att dagens sjukvårdspolitiker kan jämföras med en skock får. Sanningens ord är lika främmande för den här outbildade skocken får, som närmsta galax i rymden är till vår jord.

Region Hallands regionfullmäktige har 71 ledamöter och 58 ersättare uppdelade så här under 2019–2022: Socialdemokraterna 19, Moderaterna 17, Sverigedemokraterna 10, Centerpartiet 8, Kristdemokraterna 6, Liberalerna 5, Vänsterpartiet 4, Miljöpartiet 2.

Region Halland styrs av en högerallians. Därför undrar jag var S-oppositionen finns och var lokalblaskan Hallanspostens ”journalister” finns?

De är dödstysta.

Ps.

Sverige har 21 regioner med 5182 politiker, exklusive SKR! 21 regioner som har mycket sporadiskt samarbete och bristande kommunikation. Oftast motarbetar regionerna varandra på grund av ett osannolikt ekonomiskt revirhävdande.

Om Sverige behöver bli uppdelade i regioner så skulle Sverige max behöva tre regioner. Götaland, Svealand och Norrland.

Ds.

Var blev den oberoende journalistiken av

Citat från två av dom största mediaprofilerna i Sverige

Björn Ranelid om brottsligheten:

”Kriminella individer, gangstrar, rånare och tjuvar har makten över alla andra människor i Sverige och det kan ingen med rätta bestrida. Jag ämnar på ett rent vetenskapligt och objektivt sätt bevisa den tesen här i denna artikel.

Jag är inte populist och jag skriver, talar och agerar inte utifrån ett visst politiskt parti. Jag tjänar inga särskilda högerkrafter i mitt fosterland Sverige. Jag är tacksam och stolt över att ha blivit född här.

Jag har aldrig använt narkotika och jag dricker inte alkohol. Jag är inte tjuv och inte rånare och jag har inte dräpt eller mördat någon individ. Jag misshandlar inte kvinnor eller barn.

Jag är jämlike med människor från Afrika, Indien, Syrien, Afghanistan, Ryssland, Pakistan och Kina. Skötsamma, laglydiga och hederliga individer har alltid och överallt min respekt. Hudfärg och etnicitet är utan betydelse för mig.

Inte en enda människa har mig veterligen dött av svält i Biskopsgården i Göteborg, Tensta och Rinkeby i Stockholm, Vivalla i Örebro och på Rosengård i Malmö.

Alla som bor i så kallade problemområden i Sverige har rent och tjänligt vatten att dricka och alla barn utan undantag har fri skolgång, sjuk- och tandvård. Det sistnämnda gäller tills man levt i tjugotre år. Invandrare erbjuds kostnadsfri undervisning i det svenska språket. Det är en ynnest och en gåva till dessa människor.

I förhållande till miljarder människor i Afrika, Indien, Sydamerika och Asien lever invandrare i Rinkeby och på Rosengård privilegierat och nästan i lyx med tanke på sociala hjälpinsatser, bostadstillägg, sjukvård, faciliteter i bostäderna och framför allt i ett land och rike som inte befinner sig i krig.

Är det socioekonomiska faktorer som avgör att en tjugoårig man skjuter en fjortonårig pojke i ryggen? Eller att en sjuttonårig yngling skjuter en polisman till döds? Så gott som varje dag beskjuts en människa i Sverige.

Journalisten Janne Josefsson:

Han målar upp en becksvart bild av den svenska samhällsutvecklingen – och frågar sig nu om inte invandringskritikerna hade rätt hela tiden. I en krönika i Dagens Nyheter.

”Varför har vi gått från att vara ett föredöme till att bli ett skräckexempel? Och vad är rätta vägen ur detta när landet som uppmanades av politiker och medier att ‘öppna era hjärtan’ och som gjorde det, blev landet med dödsskjutningar och upplopp? Ett explosivt misslyckande, trots alla löften om integration och välfärd för alla”, skriver Janne Josefsson.

Han frågar sig om det över huvud taget är möjligt att få tillbaka ett tryggt Sverige, som vi kan vara stolta över – och riktar en hård känga mot makthavarna.

”De ansvariga som förnekat och blundat i många år för en samhällsutveckling som delat landet har inga svar. Det är nog det värsta. Eftersom jag är övertygad om att de numera är medvetna om problemet. ”Det osar krutrök i väldens bästa land”

Personer som har missuppfattat sin roll som oberoende journalist när man blir en megafon för politiska åsikter, där man mörkar sådant som inte stämmer överens med sin egen politiska agenda.

Funderingar

Jag drivs av ett fruktansvärt vankelmod. Ska jag driva denna sida eller ska jag strunta i det? När jag googlar och youtubar så ligger flera av mina inlägg lite överallt. Alltså är påverkansgraden ganska avsevärd.

Problemet som jag ser det, är att de pengar jag lägger på WordPress kunde användas till att glädja min fru med tex blommor eller någon chokladask. Nu går nära nog en tusenlapp upp i joner i stället.

Om jag inte betalar ”lusentappen” så lägger WordPress in billig reklam på min sida och jag hatar billig reklam. Den enda reklam jag kan acceptera är Bregotts reklam som här med nykomling i bregottfabriken. En reklamsnutt som visar på Sverige idag.

Det var det om det. Nu ska jag läsa en bok om att skriva historier (böcker). Kanske jag kan bli bra på historieskriveri så småningom.

Ha det gott alla.