Svar från Stefan Löfven

Så kom det ett svar på mitt brev (mejl) till Stefan Löfven. Eller egentligen kom svaret från brevhandläggaren på socialdepartementet.

Hej Jan.

Tack för ditt brev till statsminister Stefan Löfven men som besvaras av Socialdepartementet. Jag har blivit ombedd att svara.

Jag beklagar de svårigheter som du tar upp i ditt brev.

Regeringen vill att tandvårdssystemet ska utvecklas för att bli mer jämlikt. Därför tillsatte regeringen en statlig utredning för några år sedan. Syftet har varit att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa. Den 1 mars presenterade utredningen sina förslag.  

Utredningen föreslår bland annat att:

  • En undersökning hos tandvården ska kosta 200 kronor per besökstillfälle. Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) upphör.
  • Varje individ får en individuell tandhälsoplan. De med störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd.
  • Patienter med särskilda behov ska få ett mer jämlikt stöd. Ett statligt selektivt tandvårdsstöd som en del av det statliga tandvårdsstödet föreslås omhänderta flertalet av dagens patienter med särskilda behov.

Utredningen har därutöver kostnadsberäknat fyra alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd, som tar ett första steg för att i sin utformning bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. De fyra alternativen bedöms innebära ökade kostnader för staten med mellan 1,6 och 6,5 miljarder kronor per år. Utredningen föreslår att de nya reformerna träder i kraft den 15 januari 2026. Här kan du ta del av utredningens förslag i sin helhet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-20218/

Innan regeringen tar ställning till en utrednings förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Sista dag att svara på remissen är den 1 september 2021. Här kan du läsa mer om remissinstanserna och deras remissvar: Remissinstanser för SOU 2021:8, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsaRegeringen.se

Förslagen måste bearbetas och flera myndigheter måste förbereda sig för ett eventuellt nytt system så det kommer att ta några år innan ett nytt system kan vara på plats.

Ibland kan du behöva tandvård fast du inte har råd att betala för den. I så fall kan det finnas olika lösningar som ändå gör att du kan få den tandvård du behöver. En del tandvårdsmottagningar erbjuder tandvård på avbetalning. Då hinner du lägga upp en plan för i vilken takt du vill att behandlingen ska ske så att du kan betala en del i taget. Ibland kan det också finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog.

Du behöver oftast få vård som fort som möjligt om du har ett akut behov av tandvård. Men om det inte är så bråttom kan du jämföra olika behandlingar. Det är fri prissättning på tandvård. På webbsidan ”tandpriskollen” (www.tandpriskollen.se) kan du jämföra priserna på tandvård mellan olika tandvårdsmottagningar.

Som en sista utväg kan man ibland få ekonomisk hjälp från socialtjänsten i sin kommun.

För en del patientgrupper finns det ett system som möjliggör tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, t.ex. vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, som led i kortvarig sjukdomsbehandling och för vissa som äldre som t.ex. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Du kan läsa mer om de olika tandvårdsstöden på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod

Tack återigen för att du tog dig tid att skriva.

Med vänlig hälsning

Kajsa Sundberg

Brevhandläggare

Socialdepartementet

2 kommentarer på “Svar från Stefan Löfven

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s