Migranter eller våra pensionärer

Lite lösa trådar om pensioner och pensionärer.

Allt fler pensionärer har utöver grundpension också inkomstpension från arbete och kommer att få en hygglig ekonomisk standard som pensionärer. Men samtidigt blir de klasskillnader som finns i yrkeslivet inte mindre påtagliga vid pensioneringen. Arbetslöshet, dåliga arbetsvillkor, otillräcklig utbildning, svag ekonomi och otrygghet tidigare i livet präglar också livsvillkoren som pensionär. Många äldre kommer fortfarande att leva under knappa förhållanden.

Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst. Pensioneringen kommer efter ett långt arbetsliv där man har satt av delar av sin lön till pension. Självklart har man då rätt att kräva att man får ut tillräckligt med pension för att kunna leva ett drägligt liv.

En grundläggande förutsättning för att pensionerna ska höjas är att många människor jobbar. Att bekämpa arbetslösheten även för de som lever på vår välfärd idag, är därför viktigt även för pensionerna. Ju mer pengar som kommer in i pensionssystemet, desto mer kommer ut i form av pensioner.

En växande grupp svenska medborgare riskerar att få mycket låga pensioner till följd av att de utförsäkrats, ställts utanför arbetsmarknaden en längre tid och/eller tvingas arbeta till väldigt dåliga löner. Alldeles för många slits dessutom ut i arbetslivet och tvingas sluta i förtid. Arbetslivet måste vara så utformat att människor faktiskt orkar jobba fram till 65-årsdagen.

Vi får inte glömma hur Calle Bildt 1993 gav all världens pensionärer rätt till svensk pension efter att ha vistats i Sverige under tre år. Efter tre år åker de tillbaka hem och hämtar ut den svenska välfärden i sitt hemland. De lever sedan got på den pensionen resten av sina liv.

Det behövs därför en grundligare analys av vilka effekter de senaste årens förändringar riskerar att få för pensionssystemet. Denna bör ske i nära dialog med arbetsmarknadens parter och genomföras inom ramen för den breda pensionsöverenskommelsen över blockgränserna. Syftet bör vara att trygga goda pensioner och samtidigt slå vakt om ålderspensionssystemets långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster. 80 procent av låginkomstpensionärerna är kvinnor och fler kvinnor än män är också i behov av bostadstillägg.

Redan inför valet 2010 föreslog vi att bostadstillägget skulle höjas och vi välkomnar att regeringen nu har följt vårt förslag. Samtidigt kan vi konstatera att regeringens åtgärder inte på något sätt kompenserar den klyfta i beskattning om regeringen skapat. Det är viktigt att den som har rätt till bostadstillägg nås av information om möjlighet att ansöka.

Den borgerliga regeringen valde under sina mandatperioder att sänka skatterna med nära 100 miljarder, för de rikaste. Att investera i viktiga äldrepolitiska reformer går för oss före stora skattesänkningar.

Pension är uppskjuten lön – inte bidrag. Men pensionärer betalar idag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster. Vi accepterar inte denna skillnad, utan vill successivt sluta denna klyfta genom att höja grundavdraget för pensionärer.

Vi Socialdemokrater sade nej till regeringens försämrade högkostnadsskydd från 2012 för besök i sjukvården och för läkemedel. De som besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner – ofta äldre – får betala försämringarna medan de rika och de som aldrig eller ganska sällan besöker sjukvården slipper försämringar helt.

”Migranter” får akut sjuk och tandvård för 50 kronor. Papperslösa får allting gratis, då de påstås ”sakna medel”. De kan till och med räkna med att bli transplanterade om det skulle behövas. Samtidigt frågar vårt etablissemang varför så få fyller i dokument om att ge bort organ vid sin död.

Den generella välfärden är baserad på följande huvudprinciper:
– Tillgänglig för alla på lika villkor. Fördelning efter behov och inte efter köpkraft.
– Hög kvalitet.
– Inkomstrelaterade socialförsäkringar och pensioner.
– Solidarisk finansiering genom skatter.
– Demokratiskt huvudmannaskap som ger medborgarna insyn, kontroll och möjlighet till utvärdering.

Concordia civium murus urbium.

Då fungerade SJ i vått och torrt

Med tanke på alla tågförseningar och inställda tåg.

Jag hittade denna bild på nätet. Tänk att jag inte kan minnas att dessa tåg stannade för lite snö, regn, vind eller annat. Elfel eller växelfel existerade knappast.

Jag åkte med denna sortens rälsbuss under flera år mellan Oskarström och Halmstad, utan att det skedde något krångel eller mankemang. Stinsen var Lars Karlsson den 21 april 1977 och bilden från Bygdeband.

Det kunde vara så kallt så att bokstäverna frös när man pratade. Det var så mycket snö så jag fick åka skidor till sulfitens hållplats. Men tåget gick ändå. Varför har kvaliteten blivit så mycket förändrad?

Sverige har alltför många outbildade, eller dåligt bildade politiker, tjänstehjon. Dessutom är ett otal riskkapitalister inblandade i de praktiska göromålen? Sverige har nog en hel del att fundera över i framtiden.

Åk försiktigt, ni som ändå åker.

Blogg 46 lever fortfarande

Ni som läste denna blogg frekvent har lagt märke till en viss trötthet hos mig som bloggare. Det beror på att jag inte har fått gensvar på mina funderingar.

Bild från: Äldres munhälsa en tickande bomb

Bland annat så har mina skrik rörande högkostnadsskydd vid tandvård fallit av pinn, så att säga.

Nu har jag själv drabbats av tandläkeriets korrupta etablissemang. Det måste vara något galet när tandläkare kan bestämma och besluta om kostnaderna för sina arbeten i våra munhålor. Och kostnaderna varierar stort i landet.

Någon frågade om jag ville ha sämre tandvård än idag!

Av den frågan blev jag så paff så jag inte kom mig för att ställa en följdfråga, nämligen om sjukvården har blivit så mycket sämre när den lades under högkostnadsskyddet. Naturligtvis är svaret ett rungande Nej.

Jag skrev brev till Magdalena Andersson och Stefan Löfven, men fick bara ett långt och intetsägande svar från Stefans kansli. Så nu ska jag samla i ladorna inför kommande val för att ställa ”etablissemanget” mot väggen.

Här är mina tidigare inlägg om och kring högkostnadsskyddet.

Trots tandläkeriets och etablissemangets korruption gällande vår tandvård, tillhör tänderna munnen och skall därför behandlas som resten av kroppen när det gäller högkostnadsskydd. BASTA!

Dentes etiam ad corpus pertinent.

Ps.
Jag kommer tillbaka här när jag har sansat mig!
Ds.

Så var jag tillbaka igen

Bild: Ny Teknik

Lär känna supermakten i din hjärna

Belöningssystemet är skapat för en värld i vilken det rådde brist på mat. Det är ett känsligt navigeringssystem som ska få oss människor att göra det som är bra för vår arts fortlevnad, det vill säga äta, sova, älska.

Denna supermakt styr vårt beteende och tyvärr föredrar den mat som skjuter blodsockernivån i höjden. Socker är den mest lättsmälta formen av kolhydrater. Därför är det så attraktivt för hjärnan. Snabba (eller korta som Martin Ingvar säger) kolhydrater kräver en minimal insats för att förvandlas till socker.

Ju vildare blodsockret svänger upp och ner, desto starkare blir begäret efter sötsaker. Det är när blodsockernivån sjunker som suget kommer. Hjärnan vill ha upp nivån igen. Kroppen stressas av sockerrik mat i stora portioner som äts på oregelbundna tider. Stresshormonet kortisol gör att vi väljer mat med högt kaloriinnehåll, tar större portioner och äter fortare.

De supersnabba kolhydraterna i läsk gör att hjärnan inte kopplar på aptitregleringen. Den söta smaken i lightläsk gör att hjärnan räknar med att få socker och utlöser en oproportionerlig mängd insulin. Det leder i sin tur till blodsockerfall, sug och fettbildning. Alkohol driver också upp blodsockerkurvan. Några nötter eller en bit ost innan du dricker vin kan sänka blodsockerstigningen något.

Medan socker och andra snabba kolhydrater håller dig kvar i hungerfasen, driver fett dig in i mättnadsfasen. När du avstår från socker och allt som innehåller vetemjöl eller stärkelse får kroppen tid att ändra hormonsystemet till normalläge. På köpet får du en normalisering av hjärnans belöningssystem i förhållande till socker.

Källa: Hjärnkoll på vikten

Hjärnmonstret bygger bukfettet.

Du bär på ett mysterium.

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae.

När vi äter mer fett

Nu föreslår forskare att man ska ändra vilka blodfetter man mäter vid hälsokontroller, för att förutsäga risken för hjärt-kärlsjukdom. Detta är verkligen något jag hoppas får genomslag!!!

Läkare har länge stirrat sig blinda totalnivåerna av kolesterol i blodet, eller det onda LDL-kolesterolet, för att bedöma risken att någon ska få en hjärtinfarkt. Men faktum är att båda dessa värden är relativt usla markörer för hjärthälsa, framförallt för kvinnor.

Det kraftiga fokuset som man haft på totalnivåerna kolesterol i blode och LDL-kolesterolet, har dessutom lett till kostråd som är helt uppåt väggarna. När vi äter mer fett ökar framför allt det goda HDL-kolesterolet, vilket är ett gott tecken. Men när läkare tittar på totalnivåerna kolesterol, tolkar de höjningen av det goda kolesterolet som något negativt.

Att många läkare endast tittar på totalnivåerna kolesterol i blodet, har också lett till att kvinnor har överbehandlats med kolesterolsänkande läkemedel. Kvinnor har oftare än män ett högt gott HDL-kolesterol, vilket är bra. Men de trubbiga mått man använt i vården har lett till att man sett detta som något dåligt.

Jag skrev om behovet att ändra vilka blodfettmarkörer man utgår ifrån vid riskbedömning av hjärt-kärlsjukdom i min första bok, ”Ett sötare blod”. Det är tio år sedan snart. Äntligen, äntligen, äntligen kanske man faktiskt ändrar detta. Det är inte en dag för sent!

Ann Fernholm

Vill införa ny blodfettmarkör i riktlinjer.

Fas est ab hoste doceri.

Sjuksköterskorna saknar viktig träning

Sofia Johansson och Sandra Andersson studerar till sjuksköterskor på högskolan i Halmstad. Efter årsskiftet är de färdiga och redo för arbetslivet. (Bild: Jari Väitalo)

Nyutbildade sjuksköterskor saknar viktig träning i hur man ska agera i de mesta akuta situationerna, vilket kan påverka patientsäkerheten negativt. Det konstaterar två sjuksköterskestudenter på Högskolan i Halmstad i sitt examensarbete.

Sandra Andersson från Halmstad och Sofia Johansson från Hyltebruk är när terminen slutar färdigutbildade sjuksköterskor. Inför examen har de skrivit en kandidatuppsats om hur sjuksköterskors kompetens påverkar patientsäkerheten, något som facktidningen Vårdfokus uppmärksammat.

I sin uppsats konstaterar studenterna att nyutbildade sjuksköterskor har kunskap och kompetens, men att de saknar praktisk erfarenhet för att tillämpa färdigheterna. De känner själva igen sig från praktiken under utbildningen.

– Jag känner igen mig både utifrån mina egna erfarenheter och vad vi läst när vi skrev uppsatsen. Hade vi fått önska hade vi velat ha mer praktik och mer simuleringsövningar, för det är där du lär dig så himla mycket, säger Sandra Andersson.

– Vårt yrke är så praktiskt. Jag förstår att det behövs en teoretisk del i det också men det är konstigt att det praktiska inte är en större del av utbildningen, fyller Sofia Johansson i.

I de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studenternas uppsats framgår det att erfarenhet är en av sjuksköterskans viktigaste egenskaper, något som en nyutexaminerad sjuksköterska omöjligt kan ha och som kan leda till att man tvivlar på sig själv.

– Man behöver ha bra kännedom om sin egen förmåga och acceptera att man inte kan göra något annat än be om hjälp. Många kanske känner att de måste klara av det själv, där kan det brista, säger Sofia Johansson.

– Det är värre att inte fråga om man är osäker på något. Det kan äventyra patientsäkerheten att låtsas som att man kan något man inte kan, konstaterar Sandra Andersson.

”För en nyutbildad sjuksköterska blir det en chock att komma ut i situationer som de inte upplevt tidigare vilket resulterar i att de ifrågasätter sin egen förmåga och har ett bristande självförtroende”, skriver de i uppsatsen.Studenterna säger att uppsatsen gett dem en bättre insikt i vad yrket innebär, men att det inte skrämt upp dem. Snarare tvärt om, de känner sig redo för verkligheten i sjukvården.

– Men det behöver finnas en medvetenhet om att det är en pressad situation, säger Sofia Johansson.

Av: Julia Paulsson

Bene diagnoscitur, bene curatur.

Det nya Sverige

TILL ALLA LÄTTKRÄNKTA Å IDIOTER.

Vad jag gör å sätter upp på min gård ska ni skita i. Haft en rätt tuff dag i tingsrätten idag..🤮

Det snöade hela natten en dag i vintras så jag bestämde mig för att göra en snögubbe, det va mitt livs största misstag, här kommer ett utdrag från rättegången….

08:30 jag byggde en snögubbe ☃️

08:45 En feminist gick förbi och frågade varför jag inte gjort en snögumma

09:00 Jag gjorde en snögumma

09:10 En annan feminist gick förbi och klagade på att snögummans väldiga bröst objektiverar snögumman på tok för mycket

09:15 Ett bögpar som bor i närheten gick förbi och påtalade att det faktiskt lika gärna kan vara 2 snögubbar och inte måste vara gubbe och gumma

09:17 En trans.. ma, kvin äsch person frågade mig varför jag inte gjorde en snöperson med avtagbara delar

09:20 2 Veganer gick förbi och gnällde som fan på moroten jag hade som näsa till 🥕snögubb/gumm/den det, för en morot är mat och inte nån dekoration

09:22 Någon som joggade förbi skrek rasist för att snöparet va vita

09:25 En muslim som åkte förbi stannade och krävde att snögumman skulle ha burka

09:30 Polisen dyker upp och säger att någon blivit kränkt 🚓

09:40 Samma feminist kom förbi igen och gnällde på kvastpinnen som snögumman hade och att den måste bort eftersom den framställer kvinnan som den som måste städa och är undergiven

09:45 Kommunens jämställdhetschef anlände och hotade mig med vite

09:52 Aftonbladet dök upp och frågade mig om jag visste skillnaden på snögubbe och snögumma, jag svarade att snögubben har snöbollar, så nu är jag anklagad för att vara sexist

10:00 jag är nu med på nyheterna där jag nu är misstänkt terrorist, rasist, homofob, känslighetsförbrytare och anklagad för att röra upp känslor i hårt väder.

10:15 Socialen dök upp och frågade om jag hade några barn, isf kommer de att omhändertas omedelbart

10:23 Demonstranter börjar marschera från centrum hem till mig och kräver att jag ska hängas, stenkastning förekommer och husets sprayas med glåpord

10:32 Jag kör över snöpersonerna med snöslungan och blir polisanmäld för grov misshandel alternativt dråp. ☠️

Eftersom jag kopierade och stal texten här, så riskerar jag även att dömas för piratkopiering. 😲😂🤣🤣🤣

Även denna bloggs författare har kopierat texten!

Leges sine moribus vanae.