Rasbiologiska institutet

Rasbiologiska institutet bildades för 100 år sedan. Det ansågs modernt – politiker och kändisar stod i kö för att stötta. Jo, det fanns motstånd på den tiden också. Men motstånd var inte modernt.

Vilket får mig att fundera över politiker som motiverar sin politik med att den är ”modern”. Lita inte på dem! Oavsett om de klär sig i blått, rött eller grönt.

I Maja Hagermans bok ”Käraste Herman” kan man följa inte bara framväxten av Rasbiologiska institutet utan också den moderne Herman Lundborgs hektiska liv.

Man kan säga att den bisarra moderniteten för svensk del började 1909 med att ”Svenska sällskapet för rashygien” bildades. Här fanns personer med pengar och makt.

Medlemmarna till föreningen rekryterades från ”den översta fjärdedelen av befolkningen inom dagens högsta europeiska kulturmänsklighet”, läser jag.

Storfinansen var representerad genom fru Alice Wallenberg och Vetenskapsakademien genom Nobelpristagaren Svante Arrhenius. Hoppsan.

Herman Lundborg själv var inte med i föreningen, han är bara en vanlig docent bland andra. Han studerade befolkningen i Blekinge. Han samlade in det som uppfattades som paradexempel inom sådan forskning som Svenska sällskapet för rashygien skulle bygga sina teorier på.

Många ville vara med, stötta och uttala sin nyfikenhet och beundran. Ellen Key var en av dem, läser jag i Maja Hagermans bok. Skulle vilja höra Ellen Key och Elin Wägners samtal om detta.

Wägner var förmodligen ytterst skeptisk, hon uttryckte sin avsky mot den härskarideologi som inte bara gjorde att människan härskade över naturen, och mannen över kvinnan, utan även den vite över den svarte.

Förresten var Elsie Ottesen-Jensen också med på tåget – hon stöttade en stor rasbiologisk utställning som Lundborg så småningom skulle driva fram. Hon menade att man måste skilja på rätten att leva och rätten att föda. Mindre lämpade skulle givetvis få leva, men inte få sätta barn till världen. Det var väl helt enkelt en modern uppfattning… (Vilket väl än en gång betonar hur meningslöst det är när partier lanserar sig som moderna).

Bilden av Herman Lundborg är bilden av en hårt arbetande forskare, som jobbar med sitt projekt i närmast hysteriskt tempo under såväl pengabrist som obekväma livsförhållanden.

Äktenskapet ser han inte mycket av, makan och barnen bor i Uppsala och han är mest på resande fot. Inte minst i Lappland. Hans sociala kompetens verkar vara kvalificerad, särskilt när det gäller att skapa förtroendefulla relationer till unga kvinnor. Även av underlägsen art, om man får tro hans egen forskning.

Grundidén han bar byggde på att raser inte skulle blandas – idén om att ”lapp skall vara lapp” var politisk korrekt på den tiden. Så småningom, efter att ha läst Joseph Arthur de Gobineaus bok ”Essä om människoarternas ojämlikhet” började han också, steg för steg, slukas upp av idéerna om rasers hierarkier: de vita var bäst, de gula medelmåttiga, de svarta undermåliga. Judefrågan skulle man helst inte tala om, det kunde leda till minskad sponsring, meddelade Lundborg så småningom.

Underrubriken till Käresta Herman – som syftar bland annat på de otaliga brev Lundborg fick från kvinnor – är ”Rasbiologens Herman Lundborgs gåta”.

Gåtan? Tja, han gjorde barn med Hilja av ”lägre ras” och gifte sig till slut med en kvinna med ännu lägre rasbiologisk rang. Trots allt mätande av skallar. Mätandet hade i syfte att rädda det svenska folket, som det hette.

Rasbiologiska Institutet bildades, på Lundborgs initiativ, efter stöd av såväl socialdemokrater som högerfolk. Men bara ett riksdagsparti skrev in rasismen i sitt partiprogram: det var Bondeförbundet, dagens Centerparti.

Kopierat från Birger Schlaug!

Errare humanum est, ignoscere divinum.

Om separatisterna i Sverige

Belarus, Georgien och nu Ukraina. Vilket blir Putins nästa mål att ”försvara”?

Jag blir ledsen och frustrerad när jag ser högerpartisterna Ulf Kristersson, Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt i TV4. De ska enligt TV4 gälla som experter när det berättas om kriget i Ukraina. ”Mendacem memorem esse oportet”.

Minns då att Fredrik Reinfeldt ansåg vårt land, Sveriges försvar, vara ett särintresse. Nu är han militär expert. Så erbarmligt taffligt och fjantigt av TV4. Varför använda okunniga politiker när det finns riktiga experter.

Att fela är mänskligt, att göra om felet är ett djävulens verk!

Stora delar av världen ( Ryssland inräknat) följer idag utvecklingen i Ukraina med ukrainska utbrytarregionerna Luhansk och Donetsk. Min tanke faller på de så kallade separatisterna.

Naturligtvis tänker jag då på de mångkulturella separatisterna i Sverige och undrar vem/vilka som kommer att invadera Sverige härnäst? Om vi nu inte redan är invaderade det vill säga.

Jag, anser det vara en hemul fråga.

Oavsett vad jag och alla människor har för politisk åskådning och sympati, anser jag det vara mycket synd om det Ukrainska folket och speciellt barnen.

Ubi concordia, ibi victoria.

Varje dag ska vara brottsoffrens dag

Bild från en stor och uppmärksammad rättegång i Rådhuset, Stockholm.

Brottsoffer ska ha all hjälp, stöd och juridiskt biträde de behöver i alla mål.
Det ska gälla små, medelstora och stora mål.

Varje målsägande som är en del av en förundersökning och går igenom en rättsprocess ska ha en automatisk rätt till ett målsägandebiträde.
Det ska gälla både i tingsrätt och i hovrätt.

I dag är det tyvärr många målsäganden som står helt utan målsägandebiträde i hovrätten. Detta trots att en målsägande överklagat tingsrättens dom.

Jag vill understryka att den tilltalade har sin försvarsadvokat både i tingsrätten och i hovrätten. En målsägande ska väl inte behandlas sämre än en tilltalad ?

Då ska vi komma ihåg att målsäganden är den part i rättsprocessen som inte har ngn skuld till brottet, den som bär på trauma, den som många ggr känner rädsla och fruktan för sitt liv, den som många ggr bor på skyddat boende och har fått förändra hela sitt liv.

Det är inte acceptabelt att behandla målsäganden såhär.

Nu kräver vi större rättssäkerhet för den som är brottsutsatt och målsägande.

Elisabeth Massi Fritz

Leges sine moribus vanae.

Den generella välfärden

Allt fler pensionärer har utöver grundpension också inkomstpension från arbete och kommer att få en hygglig ekonomisk standard som pensionärer. Men samtidigt blir de klasskillnader som finns i yrkeslivet inte mindre påtagliga vid pensioneringen. Arbetslöshet, dåliga arbetsvillkor, otillräcklig utbildning, svag ekonomi och otrygghet tidigare i livet präglar också livsvillkoren som pensionär. Många äldre kommer fortfarande att leva under knappa förhållanden.

Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst. Pensioneringen kommer efter ett långt arbetsliv där man har satt av delar av sin lön till pension. Självklart har man då rätt att kräva att man får ut tillräckligt med pension för att kunna leva ett drägligt liv.

En grundläggande förutsättning för att pensionerna ska höjas är att många människor jobbar. Att bekämpa arbetslösheten även för de som lever på vår välfärd idag, är därför viktigt även för pensionerna. Ju mer pengar som kommer in i pensionssystemet, desto mer kommer ut i form av pensioner.

En växande grupp svenska medborgare riskerar att få mycket låga pensioner till följd av att de utförsäkrats, ställts utanför arbetsmarknaden en längre tid och/eller tvingas arbeta till väldigt dåliga löner. Alldeles för många slits dessutom ut i arbetslivet och tvingas sluta i förtid. Arbetslivet måste vara så utformat att människor faktiskt orkar jobba fram till 65-årsdagen.

Vi ska inte glömma hur Cale Bildt 1993 gav all världens pensionärer rätt till svensk pension efter at ha vistats i Sverige under tre år.

Det behövs därför en grundligare analys av vilka effekter de senaste årens förändringar riskerar att få för pensionssystemet. Denna bör ske i nära dialog med arbetsmarknadens parter och genomföras inom ramen för den breda pensionsöverenskommelsen över blockgränserna. Syftet bör vara att trygga goda pensioner och samtidigt slå vakt om ålderspensionssystemets långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster. 80 procent av låginkomstpensionärerna är kvinnor och fler kvinnor än män är också i behov av bostadstillägg. Redan inför valet 2010 föreslog vi att bostadstillägget skulle höjas och vi välkomnar att regeringen nu har följt vårt förslag.

Samtidigt kan vi konstatera att regeringens åtgärder inte på något sätt kompenserar den klyfta i beskattning om regeringen skapat. Det är viktigt att den som har rätt till bostadstillägg nås av information om möjlighet att ansöka.

Den borgerliga regeringen valde under sina mandatperioder att sänka skatterna med nära 100 miljarder, för de rikaste. Att investera i viktiga äldrepolitiska reformer går för oss före stora skattesänkningar.

Pension är uppskjuten lön – inte bidrag. Men pensionärer betalar idag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster. Vi accepterar inte denna skillnad, utan vill successivt sluta denna klyfta genom att höja grundavdraget för pensionärer.

Vi sa nej till regeringens försämrade högkostnadsskydd från 2012 för besök i sjukvården och för läkemedel. De som besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner – ofta äldre – får betala försämringarna medan de rika och de som aldrig eller ganska sällan besöker sjukvården slipper försämringar helt.

”Migranter” får akut sjuk och tandvård för 50 kronor. Papperslösa får allting gratis, då de ”saknar medel”. De kan till och med räkna men att bli transplanterade om det skulle behövas. Samtidigt frågar vårt etablissemang varför så få fyller i dokument om att ge bort organ vid sin död.

Den generella välfärden är baserad på följande huvudprinciper:
– Tillgänglig för alla på lika villkor.
– Fördelning efter behov och inte efter köpkraft.
– Hög kvalitet.
– Inkomstrelaterade socialförsäkringar och pensioner.
– Solidarisk finansiering genom skatter.
– Demokratiskt huvudmannaskap som ger medborgarna insyn, kontroll och möjlighet till utvärdering.

Ne omittas solum ambulantem.

Sverige under paleolitikum

Några pratar om att Sverige inte har någon kultur. Visst har dessa dödgrävare fel! Lite information från Wikipedia och andra medier visar att jag har rätt. Sverige har en lång kulturhistoria.

Istid

Paleolitikum är den första delen av stenåldern. I Sverige finns lämningar från det sista skedet av paleolitikum (senpaleolitikum) bevarade. Paleolitikum betyder äldre stenålder.

Under historiens förlopp har Skandinavien flera gånger varit täckt av inlandsis. Den senaste istiden kallas i Nordeuropa Weichsel och började för 110 000 år sedan och slutade för 10 000 år sedan. Bara västra Jylland och ögruppen Lofoten i norra Norge var isfria. Isens tillväxt, avsmältning och tyngden av en 3 kilometer tjock inlandsis har format landet.

Moderna människor bebodde inte Skandinavien innan istiden. Då istiden startade hade den moderna människans utvandring från Afrika knappast börjat.[1] Nästan inga spår finns kvar från tiden före den senaste istiden. Klipphällar har slipats runda och släta när den framväxande isen har schaktat grus framför sig. Landet var nedpressat under isens tyngd och reser sig fortfarande långsamt. Landhöjningen är störst i norr och långsammare i söder. När isen började dra sig undan fick de första människorna möjlighet att ta det nya landet i anspråk.

Nedisningarna under pleistocen rensade landskapet rent och täckte mycket av det i djupa sedimentlager. Därför finns inga odiskutabla fyndplatser från tidig- eller mellanpaleolitikum i Sverige. Så vitt man vet börjar landets förhistoria under Alleröd-interstadialen omkring år 12 000 f.Kr. Då byggde Brommekulturen renjägarläger vid isens rand i det som idag är Skåne. Människor fortsatte att befolka landet medan isen drog sig tillbaka. Arkeologiska och genetiska data visar att landet befolkades från sydväst. Några tusen år senare anlände även jämförelsevis mindre grupper från öster, runt om Östersjöns nordsida.

Flora och fauna

Denna tidiga period karaktäriseras av stora klimatsvängningar, men under den äldsta tiden har troligen en arktisk tundravegetation funnits här, vilken sedan förändrats i takt med temperaturväxlingarna.

Under den senglaciala tiden försvinner många av de för paleolitikum karakteristiska djuren som exempelvis ullhårig noshörningmammut och jättehjort men de har trots detta funnits i Sverige under en kortare tid. Dessa djurarter var bara en del av grunden för den paleolitiska ekonomin som också baserades på hästarvisent och ren. Tundrastäppens försvinnande lägger grunden för det förändrade levnadssätt som den efterföljande perioden mesolitikum representerar. Andra djur som funnits sedan äldsta tid i Sverige är renvarg och skogshare.

Jägare vid iskanten

Människor levde vid inlandsisens kant. I takt med att isen smälte undan befolkades Sverige. Människorna följde i djurens kölvatten och jagade älg, ren, den nu utdöda jättehjorten och bäver. Människorna fiskade också och samlade mat från naturen. Ätliga växter är bland andra dvärgbjörk, malört, groblad, havtorn och olika grässorter. Elden var viktig och hur de skapade eld vet vi inte men kanske med eldborr. Troligen bar de sedan elden med sig i någon typ av kärl med lite syretillförsel där glöder kunde förvaras. Spjut var viktigaste jaktredskapet. Verktygen var tillverkade av flinta, som sticklar (benbearbetning) skrapor (hudar och träbearbetning) och borrar. Jaktbytena blev inte bara mat, utan det mesta användes. Skinn och ben användes till exempel för att tillverka kläder, fällar, tältdukar och redskap.

Under den äldsta skedet dominerar likheterna över olikheter.. Flintmaterial dominerar i söder och andra stenslag i norr, men avfallsmaterialet är handtagskärnor och föremål som mikrospån, tyder på samma bearbetningsteknik över Sverige. Länge trodde man att Norrlandbefolkades sent för cirka 9000 år sedan. Så skrivs till exempel i Västerbotten 1993: De tidigaste norrländska boplatserna är så pass gamla, att de sannolikt har varit bebodda samtidigt som rester av inlandsisen låg kvar i delar av Norrlands inland. De allra äldsta ligger i ett band över Jämtland och Västerbotten och är 9.000 år gamla. Det finns mycket som talar för att denna tidigaste kolonisation skedde från väster, från Tröndelag och Nordlandskusten i Norge.

Befolkningen var av sydskandinaviskt ursprung ( ytterst av europeiskt ursprung). Kjel Knutsson accepterade inte de tidiga dateringarna för handtagskärnorna på lokalen Garaselet i Västerbotten. Istället såg han en äldsta fas, ca 6000 f.Kr., med Fosna-liknande föremål, bl.a. eneggade spetsar. De första människorna skulle i så fall ha invandrat från norska västkusten. Den sydskandinaviska kulturen har handtagskärnorna som ledartefakt sprids från Danmark-Skåne till svenska västkusten och senare till östra Sverige och Norrland hör alltså ej samman med de första inbyggarna i Norrland enligt Knutsson 1993. Även Fosnakulturen hör emellertid samman med en sydskandinavisk kultur, ytterst en senpaleolitisk kultur representerad på svenska västkustens av Hensbackakultur. Grundvalen finns i den senpaleolitiska tidens bosättningar i Skåne. Tidigare försök att identifiera invandringen från norr med protosamer är starkt ifrågasatta.

Mattias Jakobsson genetiker vid Uppsala universitet arbetar att kartlägga de tidiga människornas arvsmassa. Hans uppfattning om Sveriges befolkning är att första pionjärerna kom från söder och bosatte sig i nuvarande Skåne och Bohuslän. Detta hände för mer än 11 000 år sedan. I Sverige finns inga fynd av människokvarlevor från denna tid men fynd i Europa har analyserats. Att döma av deras dna hade de mörk hud och blå ögon. Invandrarna lärde sig snabbt att utnyttja havets resurser. De fiskade och säl och delfiner blev deras byte. När Oslofjorden blev isfri befolkades den norska kusten.

I Bohuslän hittades det äldsta någorlunda hela skelettet i Sverige, Österödskvinnan. Benen är nu daterade till cirka 10 200 år före vår tid. Kvinnan verkar ha varit minst 80 år gammal när hon dog. Forskarna har inte kunnat analysera något dna från de välbevarade kvarlevorna, men de har analyserat arvsmassa i benfragment från en boplats i närheten. Människorna i Bohuslän för 10 000 år sedan bar på en blandning av öst- och västgener.

Invandrare från öst via Nordnorge

Samtidigt vandrade andra jägare in norr om istäcket, via Nordnorge. Dna-analyserna bekräftar att det var nya människor från Östeuropa, som hade en annan flintteknologi än de tidigare invandrade från södra Skandinavien. De nya nordliga jägarna hade levt i nuvarande Ryssland med älg som främsta byte. Deras arvsmassa visar på blekare hud, ögonfärgen var blå eller mörkare, även hårfärgen varierade. Birgitte Skar menar att dessa nordliga jägare från öst och deras världsåskådning och kultur har satt en prägel på Skandinavien. Hon tror att den förhistoriska bildkonsten (Alta,Nämforsen) kom österifrån. Det var jägarna från nuvarande Ryssland som gjorde de första hällristningarna i Norden. Man började begrava de döda och tillverkade rituella föremål, bland annat en sorts stenhackor. Dessutom verkar delar av den sydskandinaviska flinttekniken ha sina rötter österut främst användningen av tryckstockar för att producera spån.

Vid norska kusten möts två folkgrupper men Ingenting tyder på ett fientligt möte och genetikerna tror att grupperna snabbt smälter samman. Norden får en kort tid Europas mest blandade befolkning, genetiskt sett. Evolutionen ger att nordborna blir ljusare i hyn. Mutationen för ljus hud ökade förmågan att bilda D-vitamin i huden.

Hela inlägget från Wikipedia med länkar här!

Sveriges historia

Sveriges historia

Omne ignotum pro magnifico.

Små kärnreaktorer

Det här är hangarfartyget USS Enterprise. Dess energiförsörjning kommer från 8 st Westinghouse A2W-reaktorer om vardera 150MW termisk effekt.

Bild och text: Magnus Bernroth

Ångan driver sedan katapulter, turbiner för framdrivning och elförsörjning. 150 MW motsvarar en ordinär kraftverkspanna som ger både elektricitet och fjärrvärme. Och detta utan att behöva hundratals långtradare för att årligen leverera bränsle och transportera bort aska.

Reaktorerna utvecklades på 50-talet och när de laddades med uran räckte detta för ca 25 års framtida drift.

Det blir lite tramsigt att höra hur politiker pläderar för att man ska satsa på utveckling av små, modulära kärnreaktorer när väl beprövade sådana har funnits i 60 års tid.

Saknar ni i Sveriges riksdag totalt förmåga att rådfråga expertis inom ämnet?

Errare humanum est, perseverare diabolicum.

Jag är nöjd

Sverige har en enpartiregering igen. Jag är nöjd.

Sverige har en kvinnlig statsminister. Jag är nöjd.

Sverige verkar hålla avstånd till Mp. Jag är nöjd.

Be inte att få ett lätt liv,
be att få bli en starkare människa.
Be inte om uppgifter som motsvarar dina krafter,
be om kraft som motsvarar dina uppgifter.

Concordia civium murus urbium.

Fattig eller rik

Det här är en berättelse om en mycket rik man som ville visa sin son hur fattiga människor lever. Pappan och sonen tillbringade därför ett par dagar hos en mycket fattig familj som bodde i närheten av deras gods. När de återvände efter besöket frågade pappan:

– Förstår du nu vad fattigdom är?

– Ja, det gör jag, svarade sonen.

– Kan du då beskriva skillnaden mellan våra liv och deras, bad pappan.

– Vi har bara en hund, men de har fyra. Vi har en liten pool, men de har en hel sjö. Vi har olikfärgade lampor i trädgården, men de ser hela stjärnhimlen. Vi har en massa betjänter som hjälper oss, men de hjälper varandra och andra. Vi har stängsel runt hela vår gård, men de har vänner som skyddar dem.

Jag som trodde att vi var rika och de fattiga.

Ur häftet – Det är aldrig kört 2