Repris om bristande kommunikation

Jag tittar på ”Folk och försvar” som handlar om ett nytt betänkande angående behovet av vård vid krissituation. Militära försvaret och civilförsvaret var överens om att det är huvudlöst med Sveriges 21 regioner. Bristen på kommunikation orsakar Sverige stora problem.

Jag har diskuterat kommunikation med personal inom sjukvård, äldrevård, hemsjukvård, och distriktssjukvård, inom flera regioner i Sverige.

Den samstämmiga åsikten vid dessa diskussioner är att alla institutioner i Sverige saknar ett nationellt patientjournal- och kommunikationssystem!

Bild: IVO – Kommunikationsbrister inom sjukvården

Idag året 2021 finns det näst intill oändligt många olika journalsystem och kommunikationssystem inom de olika vårdinstitutionerna. På samma platser finns det oräkneligt många pärmar med sidor fulla av viktiga anteckningar om patienters behandlingar och deras mediciner.

Det är pärmar som om de fanns i datasystem skulle vara mycket värdefulla för parterna inom vårdens alla intressegrupper. Idag får vårdens personal använda telefoner, kopiatorer och faxar för att kommunicera journaler, med allt var det kan innebära av missförstånd och misstag.

Min hemula fråga är om och när Sveriges 21 regioner och 290 kommuner ska ta första steget mot ett nationellt journal- och kommunikationssystem?
I grunden är kommunikation fullständigt fundamentalt i samverkan mellan människor i den privata såväl som i den professionella sfären.

Vi, cirka två miljoner pensionärer vill känna oss lika trygga i både Ystad och Karesuando, om vi skulle bli sjuka. Det gör vi knappast inom dagens sjukvård, med olika journalsystem och kommunikationssystem.

Varken de privata eller regionala sjukhusen, vårdcentralerna och kommunala vårdinrättningarna kan – eller vill, kommunicera med varandra. Kom då ihåg att vi befinner oss i slutet av 2021!

Jag hoppas innerligt och uppriktigt att politiker inom regioner och kommuner blir riktigt sjuka, och blir riktigt sjuka på platser, där det saknas journaler. Kanske – och kanske först då, dessa riktigt sjuka politiker – om de överlever det vill säga, tar tag i kommunikationsfrågan.

Läs vad IVO skriver om Kommunikationsbrister inom sjukvården.

Observera gärna – att en full mage inte bryr sig om att studera.

Jag önskar er en värdig sjukvård. 

Repris om regionindelning

Jag tittar på ”Folk och försvar” som handlar om ett nytt betänkande angående behovet av vård vid krissituation. Militära försvaret och civilförsvaret var överens om att det är huvudlöst med Sveriges 21 regioner. Bristen på samarbete mellan regionerna orsakar Sverige stora problem vid kriser.

Jag förvånas storligen över förslaget om ny regionindelning. Om landskapen nu nödvändigtvis skall delas in i något, så varför inte dela in Sverige i de naturliga regionerna Götaland, Svealand och Norrland. Då blir uppdelningen både geografiskt som klimatmässigt riktigt.

Götaland består idag av 10 landskap med en yta om ca 98 tusen kvadratkilometer.

Svealand består idag av 6 landskap med en yta om ca 91 tusen kvadratkilometer.

Norrland består idag av 9 landskap med en yta om ca 260 tusen kvadratkilometer.

Min tanke är att föra över Härjedalen, Hälsingland och Gästrikland till Svealand. Då vi får en mer distinkt geografisk landsindelning.

Det tätt boende Götaland kan bevaras som det är, medan Svealand blir något större med 9 landskap och en yta om ca 120 tusen kvadratkilometer. Mycket av denna yta består av skog.

Likadant blir det med Norrland som fortfarande och trots minskad landsyta med de 30 tusen kvadratkilometer som överförs till Svealand fortfarande är mycket stort.

Befolkningsmässigt ändras inte förhållandena väsentligt, då Götaland har 4,6 miljoner invånare. Dagens Svealand har 3,9 miljoner invånare. Norrland har 1,2 miljoner invånare.

Vid mitt förslag till indelning skulle Svealand få 4,1 miljoner, medan Norrland skulle få runt 0,9 miljoner invånare. Jag är inte säker på att minskad folkmängd skulle påverka Norrland något nämnvärt.

Jag tänker främst på sjukvårdsmässigt regional indelning. De regionala transporterna skulle bli något mer likvärdiga. Om man nu som jag tänker på helikoptertransporter, vilka oftast sker med hjälp av Norges helikoptrar, eftersom det är de som fungerar i vår fjällmiljö.

Detta är ett förslag så gott som något annat om man nu ska lägga en massa pengar på ganska meningslösa regionindelningar. Batras stockholmare tänker ”ibland” rätt, men när de då tänker rätt, så tänker de mycket smått!

Du är modig och klok

Kära Olena Zelenska.

Alla bokstäverna i det svenska alfabetet niger och bockar när jag skriver detta brev till dig och hela alfabetet bär högtidsdräkt, ty det är du och din make Volodymyr värda. Orden uppstår från döden när människan läser dem.

Barnen sitter som fåglar på gamla telefontrådar runtom i världen och lyssnar på de vuxna människornas samtal. Ibland blir de rädda och rentav skräckslagna av vad de hör och det är nu en sådan stund på Jorden. Deras dom kommer att vara hård mot de skyldiga i framtiden och det återstår inga gömställen längre.

När diktatorn Vladimir Putin tar ordet kärnvapen i sin mun så står tänderna i givakt för honom och tungan ligger platt av vördnad, men det räcker med detta enda ord för att hela mänskligheten skall förstå att han är galen.

Ett språk kan vandra länge i en öken utan att dricka vatten, men ordet fred törstar ständigt. Det är människan som måste hitta en källa och hålla fram en skopa. Krigets vatten är unket och inte tjänligt för vår hälsa.

Hat och ondska bestäms inte med ritstift på en blank karta. Fruktan och skräck kan spridas som en pandemi och det finns inget vaccin mot dessa, men på en lång eller kort sikt kan de botas och förvandlas genom tillit mellan människorna.

Kära Olena, du vet att vi måste bära våra barn som den sista droppen vatten. Du och din make har en dotter och en son. De är ännu i skolåldern. Du säger att du får din kraft och ditt mod när du tänker på Ukrainas barn. Du är syster till fyrtiofyra miljoner människor i Ukraina.

Du och din make ämnar inte fly. Ni är födda samma år 1978 och ni delar även barndomens stad, skola och universitet. Så starka band mellan en kvinna och en man och två föräldrar kan inget krig slita sönder så länge ni är i livet.

Inga erbjudanden kan få er att överge fosterlandet. Putin kan låta bomba städer, hus och mänskliga kroppar, men inte minnet efter dem. Själen väger ingenting, men den färdas fritt med budskap över hela världen.

Man kan sätta en människa i fängelse, men inte hennes ande. Furstar, despoter och tyranner deltar inte på slagfälten och de offrar inte sina liv där. De överlämnar de uppdragen åt unga män med hela livet framför sig och som måste lyda order. Om alla hade vägrat att kriga och att döda, så hade ingen stat eller domstol kunnat tvinga dem.

Det är en skam för mänskligheten varje gång en moder tvingas att föda sitt barn i en katakomb eller i ett skyddsrum under jordens yta, ty det är inte mitt eller ditt barn, det är allas.

När kriget andas in långt borta blåser det sin luft på alla och envar i nästa stund, ty skräcken och rädslan mäter inga avstånd. Människan klarar sig inte utan vatten och föda, men hon kan leva i lycka, glädje och välmåga utan vapen i sin hand.

Kärleken till din nästa stavar aldrig fel, men hat och ondska behöver ingen skolgång och de läser aldrig sina läxor till morgondagen. De lär sig ingenting av sina misstag och fel och de trotsar lagen att repetition är visdomens moder.

Sedan det andra världskriget har det varit fred på Jorden i sammanlagt trettio eller fyrtio dagar. Flera despoter och envåldshärskare har sedan dess ansträngt för att vara sanna blodsbröder med Adolf Hitler.

Du och din man är två kinder i Ukrainas ansikte. Han har varit skådespelare och han utbildade sig till jurist innan han valdes av folket till rikets president, men nu har han huvudrollen i en tragedi som har sin scen i en avgrund. Han har inte ursprungligen satt sitt namn på manuskriptet och han har inte startat kriget.

Världens ledare sitter på sårkanten och blickar ner på dramat. Läkedomen heter fred mellan två broderfolk, Ryssland och Ukraina. De har förvisso en gemensam historia långt tillbaka i tiden, men ditt land har valt demokratins och folkviljans väg till skillnad från diktatorn i Ryssland.

Alla språk i den fria världen fattar varandras händer och de behöver inga militära grader när de fördömer den lille mannen med storhetsvansinnet i Kreml. Kriget har kvar alla tänder i sin mun förutom visdomstanden.

Du och din make är just nu fridlysta och respekterade av alla civiliserade människor i den fria världen medan diktatorn Vladimir Putin är instängd i sin egen sjuka hjärna. Må vi förlita oss på att syret snart tar slut för honom.

Den europeiska unionen står bakom er och likaså Natos medlemsländer. Oräkneliga kvinnor och män inom idrotten har tagit dig och Ukraina till sina hjärtan och likaså flera internationella förbund i de stora sporterna i världen. Volodymyr säger att han inte är någon hjälte, utan att det är folket i Ukraina som förtjänar den utmärkelsen.

Det finns inga gömställen för en diktator som väljer att angripa ett annat land utan några andra skäl än att visa sin makt och att göra anspråk på härska över ett annat folk än det egna. Ukraina har inte hotat och inte angripit Ryssland. Angreppet från Putin har skett helt oprovocerat och på trots mot Förenta Nationernas idé om ett folks suveränitet.

Kära Olena och käre Volodymyr, många människor utanför Ukrainas gränser står på er sida. Ni har väckt miljoner kvinnor och män som har sovit och vilat i en självvald dvala och inte fruktat den ryska björnen som aldrig gått i ide.

Du är modig och klok. Jag skriver till dig på mitt modersmål svenska. Ukrainas och Sveriges flaggor har likartade färger i tyget. Mitt fosterland hyllar och vaktar demokrati och frihet såsom du och din make Volodymyr gör.

Freden törstar medan vi bär våra barn som den sista droppen vatten.

Ödmjukt och i respekt, Björn Ranelid, måndagen den sjunde mars år 2022.

Låt våra äldre leva med hela tänder

Bild: Folktandvården.vregion.se

Det här är ett av mina inlägg inför valet 2014. Jag undrar om det blivit någon nämnvärd förändring? Javisst, våra migranter betalar bara 50 kronor för ”akut” tand-och sjukvård.

Det är vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det framgår i en unik enkät från Sveriges Tandläkarförbund till 1 945 pensionärer om hur de ser på sin munhälsa.

Tandläkare, pensionärsorganisationer och forskare varnar för att situationen på kort tid kan försämras om ingenting görs. Vi får fler äldre i befolkningen. Framförall fler äldre fattiga svenska medborgare.

Det är hög tid att regering, landsting och kommuner agerar.

I larmrapporter från forskare och munhälsoexperter varnas för konsekvenserna av dagens brister i omsorgen om äldres mun och tänder. Uppsökande tandvård är nödvändig, men kommer in alldeles för sent.

Många äldre skulle behöva ökat stöd flera år tidigare för att undvika att munhälsan kraftigt försämras. Äldre har idag fram till pensioneringen ofta en lika god munhälsa som när de var yngre, men när allmänhälsan försämras kommer de stora bekymren med mun och tänder.

Nationell äldresamordnare vid Socialdepartementet Eva Nilsson Bågenholm har yttrat följande: ”De äldres munhälsa är en tickande bomb”!

Sveriges Tandläkarförbund är oroade över att biståndshandläggarna i landets kommuner inte i tillräckligt hög grad tar upp munhälsa och tandvård vid biståndsbedömning till sköra äldre personer som bor hemma.

Enligt förbundets ordförande Gunilla Klingberg är detta allvarligt, det vill säga att denna grupp människor inte får ta del av sin rätt till såväl munhälsobedömning som uppsökande och nödvändig tandvård.”.

Hans Göranssons ledare i Tandläkartidningen Nummer 12, 16 oktober 2014 säger följande:

Vi kan konstatera att myndigheterna än en gång har missat sambandet mun–kropp.

För en tydlig lagstiftning borde tandvårdens och sjukvårdens patienträttigheter skrivas fast i samma lagstiftning. Detta är Tandläkarförbundets bestämda uppfattning, som vi ständigt upprepar i våra kontakter med myndigheterna.

Jag som representant för PRO, hart tagit upp frågan med socialdemokraterna om inte tandvården ska ligga under högkostnadsskyddet? Svaret var blankt nej. Motiveringen var att det blir för dyrt för samhället.

Min fråga är då vilket som blir billigast i längden?

Är det förebyggande tandvård eller är det att kurera följdsjukdomar beroende på tändernas dåliga status. Naturligtvis är/blir det dyrare att kurera följdsjukdomar.

Bättre med relevant högkostnadsskydd än alternativet palliativ vård av äldre. Eutanasi är inte heller något alternativ. Låt därför våra äldre leva med hela tänder – hela livet.

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae.

Berusningen av politiska arvoden

Jag läser om hur Sveriges 290 kommuners politruker alla kategorier och politiska ”partier”, nu positionerar sig inför val till alla lukrativa poster med fantasiarvoden. Tänk om politrukerna hade intresserat sig för att förändra och förbättra Sverige till ett humant samhälle för alla svenska medborgare?

Som jag tidigare har framhållit så hade 7,5 miljoner röstberättigade möjlighet att rösta fram en riksdag och regering värd namnet år 2018. Av de 7,5 miljoner röstberättigande, var det endast 6,5 miljoner som tog chansen att rösta. Av de 6,5 miljoner som lade sin röst i lådan, var det endast 26 procent satte kryss på sina valsedlar.

Jag påstår seriöst att det är 74 procent av de röstberättigades fel att vi har den riksdag och den regering vi har sedan 2018. Alltså är det 4,8 miljoner svenska medborgares fel med det som händer i Sverige idag. Försök inte inbilla någon något annat.

Jag påstår även lika seriöst att det är en form av valfusk att inte sätta kryss på valsedeln, för då bestämmer politikerna vilka politiker de vill ha på de främsta posterna i fullmäktige, styrelse och nämnder. Naturligtvis även i de kommunala bolagen. Inte vi väljare.

I Danmark ingår samtliga partier på en och samma valsedel, på vilken man sätter ett kryss vid det parti eller den partikandidat man vill rösta på. Därför är det är svårt att fuska med gömda valsedlar och annat fuffens i Danmark.

Naturligtvis känner politrukerna en viss berusning når de får sig tilldelade ett flertal politiska platser. I min kommun finns det politruker som har fler än 20 politiska uppdrag. Hur man seriöst kan sköta så många uppdrag är för mig en gåta. Det är därför vi har det samhälle vi har idag. Med maktberusade och avtrubbade politruker.

”Det värsta är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas likgiltighet”. (Martin Luther King

Svenska politruker borde lära av Arnold Alois Schwarzenegger: ”jag är inte politiker, jag är mina väljares tjänare!”.

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat.

Rasbiologiska institutet

Rasbiologiska institutet bildades för 100 år sedan. Det ansågs modernt – politiker och kändisar stod i kö för att stötta. Jo, det fanns motstånd på den tiden också. Men motstånd var inte modernt.

Vilket får mig att fundera över politiker som motiverar sin politik med att den är ”modern”. Lita inte på dem! Oavsett om de klär sig i blått, rött eller grönt.

I Maja Hagermans bok ”Käraste Herman” kan man följa inte bara framväxten av Rasbiologiska institutet utan också den moderne Herman Lundborgs hektiska liv.

Man kan säga att den bisarra moderniteten för svensk del började 1909 med att ”Svenska sällskapet för rashygien” bildades. Här fanns personer med pengar och makt.

Medlemmarna till föreningen rekryterades från ”den översta fjärdedelen av befolkningen inom dagens högsta europeiska kulturmänsklighet”, läser jag.

Storfinansen var representerad genom fru Alice Wallenberg och Vetenskapsakademien genom Nobelpristagaren Svante Arrhenius. Hoppsan.

Herman Lundborg själv var inte med i föreningen, han är bara en vanlig docent bland andra. Han studerade befolkningen i Blekinge. Han samlade in det som uppfattades som paradexempel inom sådan forskning som Svenska sällskapet för rashygien skulle bygga sina teorier på.

Många ville vara med, stötta och uttala sin nyfikenhet och beundran. Ellen Key var en av dem, läser jag i Maja Hagermans bok. Skulle vilja höra Ellen Key och Elin Wägners samtal om detta.

Wägner var förmodligen ytterst skeptisk, hon uttryckte sin avsky mot den härskarideologi som inte bara gjorde att människan härskade över naturen, och mannen över kvinnan, utan även den vite över den svarte.

Förresten var Elsie Ottesen-Jensen också med på tåget – hon stöttade en stor rasbiologisk utställning som Lundborg så småningom skulle driva fram. Hon menade att man måste skilja på rätten att leva och rätten att föda. Mindre lämpade skulle givetvis få leva, men inte få sätta barn till världen. Det var väl helt enkelt en modern uppfattning… (Vilket väl än en gång betonar hur meningslöst det är när partier lanserar sig som moderna).

Bilden av Herman Lundborg är bilden av en hårt arbetande forskare, som jobbar med sitt projekt i närmast hysteriskt tempo under såväl pengabrist som obekväma livsförhållanden.

Äktenskapet ser han inte mycket av, makan och barnen bor i Uppsala och han är mest på resande fot. Inte minst i Lappland. Hans sociala kompetens verkar vara kvalificerad, särskilt när det gäller att skapa förtroendefulla relationer till unga kvinnor. Även av underlägsen art, om man får tro hans egen forskning.

Grundidén han bar byggde på att raser inte skulle blandas – idén om att ”lapp skall vara lapp” var politisk korrekt på den tiden. Så småningom, efter att ha läst Joseph Arthur de Gobineaus bok ”Essä om människoarternas ojämlikhet” började han också, steg för steg, slukas upp av idéerna om rasers hierarkier: de vita var bäst, de gula medelmåttiga, de svarta undermåliga. Judefrågan skulle man helst inte tala om, det kunde leda till minskad sponsring, meddelade Lundborg så småningom.

Underrubriken till Käresta Herman – som syftar bland annat på de otaliga brev Lundborg fick från kvinnor – är ”Rasbiologens Herman Lundborgs gåta”.

Gåtan? Tja, han gjorde barn med Hilja av ”lägre ras” och gifte sig till slut med en kvinna med ännu lägre rasbiologisk rang. Trots allt mätande av skallar. Mätandet hade i syfte att rädda det svenska folket, som det hette.

Rasbiologiska Institutet bildades, på Lundborgs initiativ, efter stöd av såväl socialdemokrater som högerfolk. Men bara ett riksdagsparti skrev in rasismen i sitt partiprogram: det var Bondeförbundet, dagens Centerparti.

Kopierat från Birger Schlaug!

Errare humanum est, ignoscere divinum.

Om separatisterna i Sverige

Belarus, Georgien och nu Ukraina. Vilket blir Putins nästa mål att ”försvara”?

Jag blir ledsen och frustrerad när jag ser högerpartisterna Ulf Kristersson, Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt i TV4. De ska enligt TV4 gälla som experter när det berättas om kriget i Ukraina. ”Mendacem memorem esse oportet”.

Minns då att Fredrik Reinfeldt ansåg vårt land, Sveriges försvar, vara ett särintresse. Nu är han militär expert. Så erbarmligt taffligt och fjantigt av TV4. Varför använda okunniga politiker när det finns riktiga experter.

Att fela är mänskligt, att göra om felet är ett djävulens verk!

Stora delar av världen ( Ryssland inräknat) följer idag utvecklingen i Ukraina med ukrainska utbrytarregionerna Luhansk och Donetsk. Min tanke faller på de så kallade separatisterna.

Naturligtvis tänker jag då på de mångkulturella separatisterna i Sverige och undrar vem/vilka som kommer att invadera Sverige härnäst? Om vi nu inte redan är invaderade det vill säga.

Jag, anser det vara en hemul fråga.

Oavsett vad jag och alla människor har för politisk åskådning och sympati, anser jag det vara mycket synd om det Ukrainska folket och speciellt barnen.

Ubi concordia, ibi victoria.

Varje dag ska vara brottsoffrens dag

Bild från en stor och uppmärksammad rättegång i Rådhuset, Stockholm.

Brottsoffer ska ha all hjälp, stöd och juridiskt biträde de behöver i alla mål.
Det ska gälla små, medelstora och stora mål.

Varje målsägande som är en del av en förundersökning och går igenom en rättsprocess ska ha en automatisk rätt till ett målsägandebiträde.
Det ska gälla både i tingsrätt och i hovrätt.

I dag är det tyvärr många målsäganden som står helt utan målsägandebiträde i hovrätten. Detta trots att en målsägande överklagat tingsrättens dom.

Jag vill understryka att den tilltalade har sin försvarsadvokat både i tingsrätten och i hovrätten. En målsägande ska väl inte behandlas sämre än en tilltalad ?

Då ska vi komma ihåg att målsäganden är den part i rättsprocessen som inte har ngn skuld till brottet, den som bär på trauma, den som många ggr känner rädsla och fruktan för sitt liv, den som många ggr bor på skyddat boende och har fått förändra hela sitt liv.

Det är inte acceptabelt att behandla målsäganden såhär.

Nu kräver vi större rättssäkerhet för den som är brottsutsatt och målsägande.

Elisabeth Massi Fritz

Leges sine moribus vanae.

Den generella välfärden

Allt fler pensionärer har utöver grundpension också inkomstpension från arbete och kommer att få en hygglig ekonomisk standard som pensionärer. Men samtidigt blir de klasskillnader som finns i yrkeslivet inte mindre påtagliga vid pensioneringen. Arbetslöshet, dåliga arbetsvillkor, otillräcklig utbildning, svag ekonomi och otrygghet tidigare i livet präglar också livsvillkoren som pensionär. Många äldre kommer fortfarande att leva under knappa förhållanden.

Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst. Pensioneringen kommer efter ett långt arbetsliv där man har satt av delar av sin lön till pension. Självklart har man då rätt att kräva att man får ut tillräckligt med pension för att kunna leva ett drägligt liv.

En grundläggande förutsättning för att pensionerna ska höjas är att många människor jobbar. Att bekämpa arbetslösheten även för de som lever på vår välfärd idag, är därför viktigt även för pensionerna. Ju mer pengar som kommer in i pensionssystemet, desto mer kommer ut i form av pensioner.

En växande grupp svenska medborgare riskerar att få mycket låga pensioner till följd av att de utförsäkrats, ställts utanför arbetsmarknaden en längre tid och/eller tvingas arbeta till väldigt dåliga löner. Alldeles för många slits dessutom ut i arbetslivet och tvingas sluta i förtid. Arbetslivet måste vara så utformat att människor faktiskt orkar jobba fram till 65-årsdagen.

Vi ska inte glömma hur Cale Bildt 1993 gav all världens pensionärer rätt till svensk pension efter at ha vistats i Sverige under tre år.

Det behövs därför en grundligare analys av vilka effekter de senaste årens förändringar riskerar att få för pensionssystemet. Denna bör ske i nära dialog med arbetsmarknadens parter och genomföras inom ramen för den breda pensionsöverenskommelsen över blockgränserna. Syftet bör vara att trygga goda pensioner och samtidigt slå vakt om ålderspensionssystemets långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster. 80 procent av låginkomstpensionärerna är kvinnor och fler kvinnor än män är också i behov av bostadstillägg. Redan inför valet 2010 föreslog vi att bostadstillägget skulle höjas och vi välkomnar att regeringen nu har följt vårt förslag.

Samtidigt kan vi konstatera att regeringens åtgärder inte på något sätt kompenserar den klyfta i beskattning om regeringen skapat. Det är viktigt att den som har rätt till bostadstillägg nås av information om möjlighet att ansöka.

Den borgerliga regeringen valde under sina mandatperioder att sänka skatterna med nära 100 miljarder, för de rikaste. Att investera i viktiga äldrepolitiska reformer går för oss före stora skattesänkningar.

Pension är uppskjuten lön – inte bidrag. Men pensionärer betalar idag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster. Vi accepterar inte denna skillnad, utan vill successivt sluta denna klyfta genom att höja grundavdraget för pensionärer.

Vi sa nej till regeringens försämrade högkostnadsskydd från 2012 för besök i sjukvården och för läkemedel. De som besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner – ofta äldre – får betala försämringarna medan de rika och de som aldrig eller ganska sällan besöker sjukvården slipper försämringar helt.

”Migranter” får akut sjuk och tandvård för 50 kronor. Papperslösa får allting gratis, då de ”saknar medel”. De kan till och med räkna men att bli transplanterade om det skulle behövas. Samtidigt frågar vårt etablissemang varför så få fyller i dokument om att ge bort organ vid sin död.

Den generella välfärden är baserad på följande huvudprinciper:
– Tillgänglig för alla på lika villkor.
– Fördelning efter behov och inte efter köpkraft.
– Hög kvalitet.
– Inkomstrelaterade socialförsäkringar och pensioner.
– Solidarisk finansiering genom skatter.
– Demokratiskt huvudmannaskap som ger medborgarna insyn, kontroll och möjlighet till utvärdering.

Ne omittas solum ambulantem.

Sverige under paleolitikum

Några pratar om att Sverige inte har någon kultur. Visst har dessa dödgrävare fel! Lite information från Wikipedia och andra medier visar att jag har rätt. Sverige har en lång kulturhistoria.

Istid

Paleolitikum är den första delen av stenåldern. I Sverige finns lämningar från det sista skedet av paleolitikum (senpaleolitikum) bevarade. Paleolitikum betyder äldre stenålder.

Under historiens förlopp har Skandinavien flera gånger varit täckt av inlandsis. Den senaste istiden kallas i Nordeuropa Weichsel och började för 110 000 år sedan och slutade för 10 000 år sedan. Bara västra Jylland och ögruppen Lofoten i norra Norge var isfria. Isens tillväxt, avsmältning och tyngden av en 3 kilometer tjock inlandsis har format landet.

Moderna människor bebodde inte Skandinavien innan istiden. Då istiden startade hade den moderna människans utvandring från Afrika knappast börjat.[1] Nästan inga spår finns kvar från tiden före den senaste istiden. Klipphällar har slipats runda och släta när den framväxande isen har schaktat grus framför sig. Landet var nedpressat under isens tyngd och reser sig fortfarande långsamt. Landhöjningen är störst i norr och långsammare i söder. När isen började dra sig undan fick de första människorna möjlighet att ta det nya landet i anspråk.

Nedisningarna under pleistocen rensade landskapet rent och täckte mycket av det i djupa sedimentlager. Därför finns inga odiskutabla fyndplatser från tidig- eller mellanpaleolitikum i Sverige. Så vitt man vet börjar landets förhistoria under Alleröd-interstadialen omkring år 12 000 f.Kr. Då byggde Brommekulturen renjägarläger vid isens rand i det som idag är Skåne. Människor fortsatte att befolka landet medan isen drog sig tillbaka. Arkeologiska och genetiska data visar att landet befolkades från sydväst. Några tusen år senare anlände även jämförelsevis mindre grupper från öster, runt om Östersjöns nordsida.

Flora och fauna

Denna tidiga period karaktäriseras av stora klimatsvängningar, men under den äldsta tiden har troligen en arktisk tundravegetation funnits här, vilken sedan förändrats i takt med temperaturväxlingarna.

Under den senglaciala tiden försvinner många av de för paleolitikum karakteristiska djuren som exempelvis ullhårig noshörningmammut och jättehjort men de har trots detta funnits i Sverige under en kortare tid. Dessa djurarter var bara en del av grunden för den paleolitiska ekonomin som också baserades på hästarvisent och ren. Tundrastäppens försvinnande lägger grunden för det förändrade levnadssätt som den efterföljande perioden mesolitikum representerar. Andra djur som funnits sedan äldsta tid i Sverige är renvarg och skogshare.

Jägare vid iskanten

Människor levde vid inlandsisens kant. I takt med att isen smälte undan befolkades Sverige. Människorna följde i djurens kölvatten och jagade älg, ren, den nu utdöda jättehjorten och bäver. Människorna fiskade också och samlade mat från naturen. Ätliga växter är bland andra dvärgbjörk, malört, groblad, havtorn och olika grässorter. Elden var viktig och hur de skapade eld vet vi inte men kanske med eldborr. Troligen bar de sedan elden med sig i någon typ av kärl med lite syretillförsel där glöder kunde förvaras. Spjut var viktigaste jaktredskapet. Verktygen var tillverkade av flinta, som sticklar (benbearbetning) skrapor (hudar och träbearbetning) och borrar. Jaktbytena blev inte bara mat, utan det mesta användes. Skinn och ben användes till exempel för att tillverka kläder, fällar, tältdukar och redskap.

Under den äldsta skedet dominerar likheterna över olikheter.. Flintmaterial dominerar i söder och andra stenslag i norr, men avfallsmaterialet är handtagskärnor och föremål som mikrospån, tyder på samma bearbetningsteknik över Sverige. Länge trodde man att Norrlandbefolkades sent för cirka 9000 år sedan. Så skrivs till exempel i Västerbotten 1993: De tidigaste norrländska boplatserna är så pass gamla, att de sannolikt har varit bebodda samtidigt som rester av inlandsisen låg kvar i delar av Norrlands inland. De allra äldsta ligger i ett band över Jämtland och Västerbotten och är 9.000 år gamla. Det finns mycket som talar för att denna tidigaste kolonisation skedde från väster, från Tröndelag och Nordlandskusten i Norge.

Befolkningen var av sydskandinaviskt ursprung ( ytterst av europeiskt ursprung). Kjel Knutsson accepterade inte de tidiga dateringarna för handtagskärnorna på lokalen Garaselet i Västerbotten. Istället såg han en äldsta fas, ca 6000 f.Kr., med Fosna-liknande föremål, bl.a. eneggade spetsar. De första människorna skulle i så fall ha invandrat från norska västkusten. Den sydskandinaviska kulturen har handtagskärnorna som ledartefakt sprids från Danmark-Skåne till svenska västkusten och senare till östra Sverige och Norrland hör alltså ej samman med de första inbyggarna i Norrland enligt Knutsson 1993. Även Fosnakulturen hör emellertid samman med en sydskandinavisk kultur, ytterst en senpaleolitisk kultur representerad på svenska västkustens av Hensbackakultur. Grundvalen finns i den senpaleolitiska tidens bosättningar i Skåne. Tidigare försök att identifiera invandringen från norr med protosamer är starkt ifrågasatta.

Mattias Jakobsson genetiker vid Uppsala universitet arbetar att kartlägga de tidiga människornas arvsmassa. Hans uppfattning om Sveriges befolkning är att första pionjärerna kom från söder och bosatte sig i nuvarande Skåne och Bohuslän. Detta hände för mer än 11 000 år sedan. I Sverige finns inga fynd av människokvarlevor från denna tid men fynd i Europa har analyserats. Att döma av deras dna hade de mörk hud och blå ögon. Invandrarna lärde sig snabbt att utnyttja havets resurser. De fiskade och säl och delfiner blev deras byte. När Oslofjorden blev isfri befolkades den norska kusten.

I Bohuslän hittades det äldsta någorlunda hela skelettet i Sverige, Österödskvinnan. Benen är nu daterade till cirka 10 200 år före vår tid. Kvinnan verkar ha varit minst 80 år gammal när hon dog. Forskarna har inte kunnat analysera något dna från de välbevarade kvarlevorna, men de har analyserat arvsmassa i benfragment från en boplats i närheten. Människorna i Bohuslän för 10 000 år sedan bar på en blandning av öst- och västgener.

Invandrare från öst via Nordnorge

Samtidigt vandrade andra jägare in norr om istäcket, via Nordnorge. Dna-analyserna bekräftar att det var nya människor från Östeuropa, som hade en annan flintteknologi än de tidigare invandrade från södra Skandinavien. De nya nordliga jägarna hade levt i nuvarande Ryssland med älg som främsta byte. Deras arvsmassa visar på blekare hud, ögonfärgen var blå eller mörkare, även hårfärgen varierade. Birgitte Skar menar att dessa nordliga jägare från öst och deras världsåskådning och kultur har satt en prägel på Skandinavien. Hon tror att den förhistoriska bildkonsten (Alta,Nämforsen) kom österifrån. Det var jägarna från nuvarande Ryssland som gjorde de första hällristningarna i Norden. Man började begrava de döda och tillverkade rituella föremål, bland annat en sorts stenhackor. Dessutom verkar delar av den sydskandinaviska flinttekniken ha sina rötter österut främst användningen av tryckstockar för att producera spån.

Vid norska kusten möts två folkgrupper men Ingenting tyder på ett fientligt möte och genetikerna tror att grupperna snabbt smälter samman. Norden får en kort tid Europas mest blandade befolkning, genetiskt sett. Evolutionen ger att nordborna blir ljusare i hyn. Mutationen för ljus hud ökade förmågan att bilda D-vitamin i huden.

Hela inlägget från Wikipedia med länkar här!

Sveriges historia

Sveriges historia

Omne ignotum pro magnifico.