Tankar inför valet

Hans Rosling var en betydande och förståndig föredragande. Tyvärr gick Hans bort alltför tidigt.

Jag lägger in denna länk ”tankar om kommande val”. på inlägg som handlar om mina ytterst relevanta tankar inför kommande och nästan ödesdigra val.

Kom bara ihåg att hålla din tunga i rätt mun. Det är lätt att den halkar iväg.

Ne omittas solum ambulantem.

Låt 100000 anständiga människor uttala sig

Ännu ett fantastiskt bra inlägg av Björn Ranelid.

En person som utger sig för att vara polis och som tar sig in till en äldre människas hem och rånar henne skall dömas till livstids fängelse utan möjlighet till tidsbegränsning, eftersom det vidriga och oförlåtliga brottet är detsamma som ett mentalt och själsligt mord på det värnlösa och godtrogna offret.

Det är ett rimligt straff som är enkelt att rättfärdiga med tanke på offrens lidande och skräck i resten av deras liv. Det finns inga möjliga förklaringar eller förmildrande omständigheter i förhållande till dessa mördare. Ja, brottet är att likställa med mord, ty offrens själsliga och mentala hälsa är kroniskt skadad för resten av deras liv.

Låt 100000 laglydiga, anständiga och vettiga människor uttala sig om dessa vidriga och ofattbart grymma brott och jag lovar att samtliga utan undantag håller med mig.

Sveriges Riksdag stiftar rikets lagar. Det finns ingenting i världen som hindrar att en sådan lag skapas, ty ingen kan med rätta försvara ett brott som detta och det kan inte förmildras.

Det vore ett juridiskt, demokratiskt och etiskt föredöme för alla stater på Jorden. Ett hundra procent av den vuxna, skötsamma och laglydiga befolkningen i Sverige hade stått bakom den särskilda lagen och straffskalan.

Brottet handlar om föregivande om allmän ställning, inbrott, grovt rån och mentalt mord i offrets hem.

Dessa vidriga och samhällsfarliga brott skapar också misstro mot personer som bär polisuniformer i olika sammanhang. I varje fall gäller detta i alla upptänkliga situationer när människor klädda i en sådan uniform söker individer i deras hem.

En god vän till Margareta och mig har drabbats av detta vidriga brott. Hon var åttioett år när hon rånades av falska poliser i sitt hem.

Rån mot äldre människor som utförts av falska poliser har skett på många platser i Sverige de senaste åren. I går skedde det ännu en gång i Malmö.

Brottslingarna dömer de drabbade åldringarna till en tid av oro, ängslan, skräck och bristande tilltro till sina medmänniskor fram till döden. Även offrens anhöriga tvingas till att lida.

Jag har aldrig läst en enda artikel på en kultursida eller i en spalt för en krönikör i någon tidning som skrivit sanningen om dessa oförlåtliga och i en absolut mening mest vidriga brott.

Därför har jag ingen respekt för dessa sidor i tidningarna. Skulle någon av de skribenterna försöka debattera ämnet med mig så hade jag dels besegrat dem i ord och förnuft och dels offentligt avslöjat deras enfald.

Min vrede är helig.

Björn Ranelid, måndagen den 24:e januari år 2022.

Leges sine moribus vanae.

Mord dråp eller bara dödande

Jag funderar ofta över skillnaden mellan mord och dråp. Idag hörde jag på nyheterna som berättade att en yngling som anhållits och att åtalspunkten gäller mord eller dråp.

Dråp är ett mord som på grund av omständigheterna anses mindre grovt. Ett exempel kan vara att någon av barmhärtighet dödar en svårt sjuk. Däremot är det ingen skillnad mellan mord och dråp när det gäller att gärningsmannen måste ha uppsåt att döda. Det finns tre typer av uppsåt, med olika grad av avsikt med dödandet.

Detta är mord enligt Wikipedia!

Detta är dråp enligt Wikipedia!

Vad jag förstår och har förstått under lång tid är det mord rätt och slätt att beröva annan person livet. Att sedan kalla det för uppsåt eller annat är bara juridiska teknikaliteter. Ett sätt för försvararen av den skyldige att minska straffet för sin klient. Den dödade personen är död och kan ej väckas till liv igen av någon försvarsadvokat.

Vad jag förstår och har förstått så har morden och morden tillsammans med grov misshandel och gängvåldtäkter ökat markant i Sverige. Sedan får ”våra svenska myndigheter” skrika sig hesa över anledningen.

När jag är ute och går på min kommuns allmänning (gator och torg) så ser jag olika människors behandling av kvinnor och äldre. Nya svenskar tittar ner på äldre och kvinnor av någon anledning – respektlöst.

När jag läser om länder som är i krig, är misshandel och våldtäkter ett sätt att demoralisera landet. Detsamma gäller krig mellan två eller flera länder. Att sänka moralen hos invånarna genom grovt våld och våldtäkt av kvinnor, barn och äldre, tillhör vardagen.

Därför ser jag den eskalerande vågen av mord på svenska medborgare som ett sätt att undergräva den svenska moralen för att sedan sakteliga ta över landet och bilda en religiös misär.

En ohämmad och okontrollerad migration från så kallat religiösa länder har aldrig och kommer aldrig att vara positivt för något land. I synnerhet inte för ett litet naivt och oskyldigt land som Sverige.

Jag läser rubriker som Nya terroristerna – så lär de sig döda otrogna och ”Nya terroristerna – så lär de sig döda otrogna”. Naturligtvis är reportagen låsta för oss som inte prenumererar på blaskorna. En PK-tanke?

Idag tjänar jurister storkovan på våra kära migranter. Des för att hålla dem kvar i Sverige, men även för att försvara individer som kommer till Sverige för att försvara sina tidigare utbildningar.

Sverige har blivit ett land som hellre försvarar och tillgodoser menastaters medborgare, än de egna medborgarna. Tydligast ser vi det på äldreboendena där okunniga och med mycket bristande språk får ta hand om och smitta sköra äldre med Cocid-19.

För at återgå till rubriken i detta inlägg så är gränsen mellan mord och dråp hårfin, sett ur mina olika vyer.

Så oavsett vems som dödar människor så är de mördare, med mitt sätt att se det. Om det sedan är staten, regionerna eller kommunerna som dödar i sin politiska okunnighet, är dödandet av oskyldiga ett avsiktligt dödande – med vapen eller utan vapen.

Nu var det slut på mitt osammanhängande svammel. Min åsikt är framförd!

Gå’n i frid vänner.

Nihil lacrima citius arescit.

Tänk på vilka du kryssar 2022

Om ni svenska medborgare vill se ett ökat armod och en ökad misär i Sverige? Om ni inte vill se ett än mer avvecklat Sverige? Då bör ni nog tänka er för mer än en gång på vilka ni ska lägga er röst.

Den 16 juni 2009 fattade högern ett ödesdigert beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. Att ”värnplikten blev vilande” medförde att man i praktiken avskaffade värnpliktsförsvaret och ersatte detta med ett yrkesförsvar.

De sista som kallades in i värnplikt 2010 ryckte ut från grundutbildningen i mitten av 2011. Emellertid blir de som genomför den nya frivilliga grundutbildningen krigsplacerade som värnpliktiga även i de fall de inte anställs i Försvarsmakten.

(Den 2 mars 2017 meddelade S att värnplikten återinförs från och med 1 juli 2017. Enligt regeringsbeslut i december 2014 kan krigsplacerade värnpliktiga inkallas till repetitionsutbildning, något som också tillämpats.)

Lite historik

År 2012 såldes tio helikoptrar, ”som kallades fyra” inom försvaret, till ett amerikanskt företag. Prislappen var 13,4 miljoner kronor. Bara något år innan avvecklingen av två helikoptermodeller renoverades flera exemplar av både helikopter tio och helikopter fyra för totalt hundratals miljoner kronor, bland annat inför användning i Afghanistan och Nordic Battlegroup.

De borde använts för bland annat brandbekämpning!

Flera personer med insyn i helikopterfrågan som Ekot talade med, är kritiska till statens hantering av sådan här utrustning.

Några av dem lyfter bland annat att helikoptrarna, i stället för att säljas billigt hade kunnat komma till användning hos civila myndigheter, exempelvis för brandbekämpning eller sjöövervakning.

Nästa skattesänkning, för rika.

Med nästa veckas budgetförslag (18 sept 2013) har regeringen Reinfeldt kommit upp i årliga skattesänkningar på 140 miljarder kronor netto sedan 2007.

I valet 2002 minskade stödet för Moderaterna kraftigt, de borgerliga partierna förlorade valet och Bo Lundgren tvingades avgå. En viktig orsak, enligt många bedömare, var de stora fokus på de 130 miljarder som Lundgren tänkte sänka skatterna med över två mandatperioder.

Regeringen ger mest till höginkomsttagare

Regeringen M, har hävdat att det främst är låg- och medelinkomsttagare som gynnas av deras politik.

Med hjälp av SCB har vi beräknat hur M-regeringens mest betydelsefulla reformer påverkar de disponibla inkomsterna. Våra resultat:

• Både räknat som disponibel inkomst per hushåll samt som ekonomisk standard så får både låg-, medel och höginkomsttagare ungefär lika stor procentuell ökning av sin inkomst.

• Både räknat som disponibel inkomst per hushåll samt som ekonomisk standard är ökningen i kronor störst för höginkomsttagare.

• Ju högre inkomst eller ekonomisk standard hushållet respektive personen har – desto större inkomstökning räknat i kronor till följd av regeringens reformer.

• De 50 procent av hushållen som har lägst inkomster har i genomsnitt fått 11 616 kr i ökad disponibel årsinkomst per hushåll till följd av de analyserade reformerna. De 50 procent av hushållen som har högst inkomster får i snitt 43 530 kr.

• De 50 procent av hushållen som har lägst inkomst delar sammanlagt på 21 procent av den totala inkomstökningen. De 50 procent av hushållen som har högst inkomster får sammanlagt 79 procent av inkomstökningen.

• Ett annat sätt att beskriva denna fördelningsprofil är att medan de trettio procenten rikaste har fått 58,9 procent (nästan 6 av 10 kronor) delar de 70 procent med lägst inkomst på 40 procent av totala inkomstökningen.

• Den tiondel av hushållen som har högst inkomster delar på lite mer än en fjärdedel av hela inkomstökningen. Den tiondel av hushållen med lägst inkomster delar på en procent.

Resultatet gav högre arbetslöshet

Merparten av regeringens reformer har motiverats utifrån att det skulle skapa arbetstillfällen. Sedan 2006 har andelen arbetslösa stigit och andelen sysselsatta efter en lång svacka precis återvänt till den nivå som rådde då Alliansregeringen tillträdde. Detta måste beskrivas som anmärkningsvärt med tanke på de omfattande sänkningarna av skatter och ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom som regeringen genomfört sedan 2006.

Mindre resurser till offentlig välfärd

Regeringen har även hävdat att trots stora skattesänkningar så har offentlig sektors ekonomiska resurser inte minskat. Detta stämmer inte. Med hänsyn till utvecklingen av kostnader och befolkningens storlek har den offentliga sektorns totala ekonomiska resurser minskat med ca 10 procent eller lite mer sedan 2006.

Reinfeldt vägrade öppna sitt eget hjärta

Fredrik Reinfeldt vädjar till svenska folket att öppna sina hjärtan för flyktingar. Själv sa han som kommunpolitiker i Täby nej till att teckna avtal om flyktingmottagande. Täby hänvisar till bostadsbrist. Kommunen har i dag 750 färre hyreslägenheter än 1998 på grund av att Fredrik Reinfeldt beslutade att sälja det kommunala bostadsbolaget.

Fredrik Reinfeldts valutspel ifrågasätts nu exempelvis reses frågan varför inte de moderatledda kommunerna ”öppnar sina hjärtan” för fler flyktingar. Reinfeldt förklarar detta med att det saknas hyresbostäder i dessa kommuner.

Ni ska då veta att det som skedde i Täby, sker i alla kommuner styrda av högerpartiet M idag.

Lista över kommun- och regionstyren i Sverige 2018–2022.

Lägg märke till att Mp lierar sig med vem som helst, bara för att får del av makt! Det enkom för att sänka Sverige och Sveriges kultur och samhälle till en nivå lägre än medeltiden.

Hösten 2021 fick Sverige två kvinnliga statsministrar. Förs en under några timmar, sedan en under fortsättningen fram till valet 22022-09-11. Kvinnan och statsministern heter Magdalena Andersson.

Det har klagats på ”gårdagens regering” i tid och stund. Idag har Sverige en enpartiregering med en duktig kvinnlig statsminister. Hon behöver därmed inte kohandla med minoritetspartier för ett bättre Sverige. Kanske att högerns ”kärringgnäll” upphör ett tag nu?

Den som har minnet i behåll, kanske minns Anna Lindh? Troligen Sveriges första statsminister, om hon fått leva.

Trots mina politiska krumbukter under tid, är jag fortfarande för demokrati och mot totalitär kapitalism.

Concordia civium murus urbium.

Jag är full av huvudbrus

Ett första funderande inlägg på det nya året. Gott nytt år!

Jag måste bara få uttrycka skam över svenska medborgare som vurmar för individer som har tagit sig genom hela Europa – med papper som visar deras identitet. Inte alltför få med flyg.

När de kommer till Sverige saknar de alla former av papper på sin identitet. Dessutom saknar de pengar att betala med. Deras betalning sköts då av skattepengar från fattiga pensionärer. (”Vad får jag för mina skattepengar?”)

I sin erbarmliga naivitet saknar vurmarna förståelse för att mer än trehundratusen (300’000) svenska medborgare knappt har mat för dagen. Bland dem ensamstående kvinnor med barn – och dyr hyra.

De naivistiska vurmarna missar då att svenska medborgare som vigt ett helt arbetsliv åt landet Sverige, nu belönas med en pension som kanske och i bästa fall räcker till en svindyr hyra i ett avreglerat bostadsområde.

Att gå till tandläkare är långt utanför deras ekonomiska förmåga. Kanske att ett läkarbesök kan ske om det är akut och livet hänger på en lös tråd. Men att sedan hämta ut sin medicin ligger utanför de här fattiga människornas ekonomiska förmåga.

Nä, ni naiva vurmare! Jag är mycket besviken på er. Ni ser bara individer från främmande land och skiter i hur den egna befolkningen har det.

Med er syn på alla främlingar i landet Sverige, förstår i alla fall jag, varför Sverige ser ut som det gör idag, med våld, våldtäkter och bestialiska mord.

Jag har en dröm!
– att alla brottslingar med eller utan identitet, deporteras till det land de lämnade innan de ”landsteg” i Sverige.

Jag har en dröm!
– att vi svenska medborgare hjälper människor i nöd, men avvecklar individer som bara suger på den smarriga karamellen – Sverige.

Tack för ordet.

Beatus, qui prodest, quibus potest.

Migranter eller våra pensionärer

Lite lösa trådar om pensioner och pensionärer.

Allt fler pensionärer har utöver grundpension också inkomstpension från arbete och kommer att få en hygglig ekonomisk standard som pensionärer. Men samtidigt blir de klasskillnader som finns i yrkeslivet inte mindre påtagliga vid pensioneringen. Arbetslöshet, dåliga arbetsvillkor, otillräcklig utbildning, svag ekonomi och otrygghet tidigare i livet präglar också livsvillkoren som pensionär. Många äldre kommer fortfarande att leva under knappa förhållanden.

Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst. Pensioneringen kommer efter ett långt arbetsliv där man har satt av delar av sin lön till pension. Självklart har man då rätt att kräva att man får ut tillräckligt med pension för att kunna leva ett drägligt liv.

En grundläggande förutsättning för att pensionerna ska höjas är att många människor jobbar. Att bekämpa arbetslösheten även för de som lever på vår välfärd idag, är därför viktigt även för pensionerna. Ju mer pengar som kommer in i pensionssystemet, desto mer kommer ut i form av pensioner.

En växande grupp svenska medborgare riskerar att få mycket låga pensioner till följd av att de utförsäkrats, ställts utanför arbetsmarknaden en längre tid och/eller tvingas arbeta till väldigt dåliga löner. Alldeles för många slits dessutom ut i arbetslivet och tvingas sluta i förtid. Arbetslivet måste vara så utformat att människor faktiskt orkar jobba fram till 65-årsdagen.

Vi får inte glömma hur Calle Bildt 1993 gav all världens pensionärer rätt till svensk pension efter att ha vistats i Sverige under tre år. Efter tre år åker de tillbaka hem och hämtar ut den svenska välfärden i sitt hemland. De lever sedan got på den pensionen resten av sina liv.

Det behövs därför en grundligare analys av vilka effekter de senaste årens förändringar riskerar att få för pensionssystemet. Denna bör ske i nära dialog med arbetsmarknadens parter och genomföras inom ramen för den breda pensionsöverenskommelsen över blockgränserna. Syftet bör vara att trygga goda pensioner och samtidigt slå vakt om ålderspensionssystemets långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster. 80 procent av låginkomstpensionärerna är kvinnor och fler kvinnor än män är också i behov av bostadstillägg.

Redan inför valet 2010 föreslog vi att bostadstillägget skulle höjas och vi välkomnar att regeringen nu har följt vårt förslag. Samtidigt kan vi konstatera att regeringens åtgärder inte på något sätt kompenserar den klyfta i beskattning om regeringen skapat. Det är viktigt att den som har rätt till bostadstillägg nås av information om möjlighet att ansöka.

Den borgerliga regeringen valde under sina mandatperioder att sänka skatterna med nära 100 miljarder, för de rikaste. Att investera i viktiga äldrepolitiska reformer går för oss före stora skattesänkningar.

Pension är uppskjuten lön – inte bidrag. Men pensionärer betalar idag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster. Vi accepterar inte denna skillnad, utan vill successivt sluta denna klyfta genom att höja grundavdraget för pensionärer.

Vi Socialdemokrater sade nej till regeringens försämrade högkostnadsskydd från 2012 för besök i sjukvården och för läkemedel. De som besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner – ofta äldre – får betala försämringarna medan de rika och de som aldrig eller ganska sällan besöker sjukvården slipper försämringar helt.

”Migranter” får akut sjuk och tandvård för 50 kronor. Papperslösa får allting gratis, då de påstås ”sakna medel”. De kan till och med räkna med att bli transplanterade om det skulle behövas. Samtidigt frågar vårt etablissemang varför så få fyller i dokument om att ge bort organ vid sin död.

Den generella välfärden är baserad på följande huvudprinciper:
– Tillgänglig för alla på lika villkor. Fördelning efter behov och inte efter köpkraft.
– Hög kvalitet.
– Inkomstrelaterade socialförsäkringar och pensioner.
– Solidarisk finansiering genom skatter.
– Demokratiskt huvudmannaskap som ger medborgarna insyn, kontroll och möjlighet till utvärdering.

Concordia civium murus urbium.

Det nya Sverige

TILL ALLA LÄTTKRÄNKTA Å IDIOTER.

Vad jag gör å sätter upp på min gård ska ni skita i. Haft en rätt tuff dag i tingsrätten idag..🤮

Det snöade hela natten en dag i vintras så jag bestämde mig för att göra en snögubbe, det va mitt livs största misstag, här kommer ett utdrag från rättegången….

08:30 jag byggde en snögubbe ☃️

08:45 En feminist gick förbi och frågade varför jag inte gjort en snögumma

09:00 Jag gjorde en snögumma

09:10 En annan feminist gick förbi och klagade på att snögummans väldiga bröst objektiverar snögumman på tok för mycket

09:15 Ett bögpar som bor i närheten gick förbi och påtalade att det faktiskt lika gärna kan vara 2 snögubbar och inte måste vara gubbe och gumma

09:17 En trans.. ma, kvin äsch person frågade mig varför jag inte gjorde en snöperson med avtagbara delar

09:20 2 Veganer gick förbi och gnällde som fan på moroten jag hade som näsa till 🥕snögubb/gumm/den det, för en morot är mat och inte nån dekoration

09:22 Någon som joggade förbi skrek rasist för att snöparet va vita

09:25 En muslim som åkte förbi stannade och krävde att snögumman skulle ha burka

09:30 Polisen dyker upp och säger att någon blivit kränkt 🚓

09:40 Samma feminist kom förbi igen och gnällde på kvastpinnen som snögumman hade och att den måste bort eftersom den framställer kvinnan som den som måste städa och är undergiven

09:45 Kommunens jämställdhetschef anlände och hotade mig med vite

09:52 Aftonbladet dök upp och frågade mig om jag visste skillnaden på snögubbe och snögumma, jag svarade att snögubben har snöbollar, så nu är jag anklagad för att vara sexist

10:00 jag är nu med på nyheterna där jag nu är misstänkt terrorist, rasist, homofob, känslighetsförbrytare och anklagad för att röra upp känslor i hårt väder.

10:15 Socialen dök upp och frågade om jag hade några barn, isf kommer de att omhändertas omedelbart

10:23 Demonstranter börjar marschera från centrum hem till mig och kräver att jag ska hängas, stenkastning förekommer och husets sprayas med glåpord

10:32 Jag kör över snöpersonerna med snöslungan och blir polisanmäld för grov misshandel alternativt dråp. ☠️

Eftersom jag kopierade och stal texten här, så riskerar jag även att dömas för piratkopiering. 😲😂🤣🤣🤣

Även denna bloggs författare har kopierat texten!

Leges sine moribus vanae.

Folkets parti

Jag skrev ett brev till Reformisterna som är ett av underpartierna till Socialdemokraterna.

Hej,

Ni har råd med framtiden, men Vi har inte råd att gå till tandläkaren. Det är ett oerhört skamligt beslut mot den svenska arbetarrörelsen. Förvånas inte över att mina gamla svaga arbetskamrater försvinner och röstar på andra partier vid kommande val. Många har tröttnat.

Magdalena Andersson höll sitt tal på kongressen och tyckte att Sverige med 9,3 miljoner medborgare ska vara ett föredöme för världens 7,5 miljarder invånare.Senare klappade Reformisterna händerna och tyckte detta uttalande var fantastiskt.

Magdalena Andersson!
”Sverige ska leda klimatomvandlingen i världen. Vi ska driva på med den trovärdighet som ledartröjan ger oss.”.

Jag som trodde på Magdalena Andersson! Där försvann förtroendet för henne direktdå när hon går miljöfascisterna Mp:s ärenden.

Varför då inte gå samman med Sverigedemokraterna med. Ni i S kallar ju SD för fascister och nazister. Vari består skillnaden – egentligen?

Fira ni stockholmare som har råd med det. Vi andra som lever ute på landet i Landet Sverige, sörjer ett svårt splittrat land. Vi är många idag!

Men vänliga hälsningar,

***** ******

Non ut edam vivo, sed ut vivam edo

Sverige – landet baklänges

Följande är en upprepning av ett tidigare inlägg.

Det finns många olika samhällsavstängningar. Sverige anser sig vara ett liberalfeministiskt land och folk ska därför själva bestämma hur de vill handla i denna svåra situation.

Folket i Stockholm satt som vanligt i klungor. Därför hade Stockholm flest döda och smittade av covid-19.

Bild: Folk o Folk

Det värsta med covid-19 i Sverige är alla äldre som smittats hemma och på äldreboenden. Många har dött utan att få någon medicinsk hjälp. I ”bästa fall” fick några morfin för att dämpa sin fruktansvärda ångest under kvävningen vid dödsförloppet. Handlandet borde anses vara brottsligt och åtalbart.

Det är vårdpersonalen som har smittat de äldre. Det beror på att kommuner och regioner – SKR inte har sett till att medlemmarna i föreningen, alltså kommuner och regioner, haft tillräcklig skyddsutrustning, för att dela ut till och skydda vårdpersonalen. Avveckla politikernas enorma lekstuga – SKR!

Vi hade en ”statsminister” ganska lik en annan narcissist, som sålde ut och skänkte bort civil och militär utrustning för en spottstyver. Vi hade tidigare helikoptrar som kunde ha använts vid transport, bekämpning av ubåtar och skogsbränder. Allt är borta.

Tyvärr måste alla våra arbetslösa, sjuka och gamla till skillnad från ”andra grupper” klara sig bäst de kan med pension och sjukförsäkring mycket långt under EU:s rekommendation för existensminimum. Sverige har blivit landet baklänges.

Staten kan inte ge ett öre till någon människa utan att ta det från någon annan människa, och denne måste vara en människa som arbetat och sparat. (William Graham Sumner)

Håll er friska för allt vad ni gör!

Ps.
Konspiratoriskt, tror jag att smittan kommer från ett laboratorium i Wuhan, Kina. Laboratoriet experimenterar med kemiska stridsmedel.
Ds.

Politikers triage av fattiga

Idag jämför jag behandlingen av pensionärer som en samhällets och politikernas forn av triage.

Vid valet 2018 röstade 6,5 miljoner av 7,5 miljoner röstberättigade enligt val.se. Av dessa var det bara 26 procent, alltså bara cirka 1,7 miljoner som satte kryss på sin valsedel. Alltså är 4,8 miljoner ”väljare” skyldiga till det som händer oss i dagens Sverige!

År 2022 kommer det att finnas fler än 2 miljoner pensionärer, alltså i form av svenska medborgare, inom- och utomlands, varav en miljon pensionärer räknas som fattiga enligt EU:s fattigdomsgräns.

Bild: Ulf Ivar Nilsson

Fortfarande har inget av riksdagspartierna ens i sina tankar börjat fundera över pensionärernas frågor (kanske SD). Naturligtvis förstår jag att det är en mycket känslig fråga. Speciellt för de partier som under tiden 2006 till 2014 såg pensionärer som paria och oviktiga i vårt samhälle. Man införde till och med apartheid på nytt. Pensionärer och alla andra.

År 2018 hade 13 procent av Sveriges vuxna befolkning (1 till 1,5 miljoner) låg ekonomisk standard. Bland kvinnor fanns en högre andel än bland män.

Ni politiker som tror att vi pensionärer pratar partipolitik, tror fel! Ni ska veta att tre hundra tusen svenska medborgare bara pratar om sin överlevnad.

– Tre hundra tusen svenska medborgare, kvinnor som män, unga som gamla, försöker få mat för dagen.

– Tre hundra tusen svenska medborgare pratar inte om lyxkonsumtion, utan pratar bara om överlevnad.

– Tre hundra tusen svenska medborgare saknar sjuk- och tandvård då det ligger utanför deras ekonomiska möjlighet.

– Tre hundra tusen svenska medborgare måste ta lån för tandvård då det ligger utanför deras ekonomiska möjlighet.

– Två tusen två hundra kronor för läkarbesök (högkostnadsskydd) ligger långt utanför deras ekonomiska förmåga.

– Två tusen två hundra kronor för dyr medicin (högkostnadsskydd) ligger långt utanför deras ekonomiska förmåga.

Idag när dessa rader plitas ner, är det 344 dagar kvar till ”ödesvalet” den 11 september 2022. Ni politiker som tror att vi pensionärer glömmer (ÅNK),
har rätt. Tyvärr för er politiker, kan vi fortfarande skriva och anteckna.

Vi pensionärer, vi minns därför det ni ljög om, under senaste decennierna! Upprepning vänner, är livets moder.

Ars longa, vita brevis

PS.
Tänk så märkligt Sverige är. Det finns inga pengar till de människor som har byggt Sverige, men det finns hur mycket pengar som helst till individer som förstör, mördar och våldtar svenska medborgare överallt i Sverige.
DS.